Hoe werkt het?

U dient uw inspraakreactie in bij de gemeente.
U kunt voor iemand anders een inspraakreactie indienen. U heeft dan wel een machtiging van deze persoon nodig.

Wat moet ik doen?

U kunt uw inspraakreactie schriftelijk of mondeling doorgeven. Het kan alleen mondeling als dit in de publicatie staat.

Doet u het schriftelijk? Zet het volgende in uw zienswijze:

  • uw naam en adres
  • het voorontwerpplan waar u het niet mee eens bent
  • waarom u het niet eens bent met het voorontwerp
  • de datum waarop u de inspraakreactie schrijft
  • uw handtekening
  • eventueel een schriftelijke machtiging met handtekening

Wilt u mondeling uw inspraakreactie doorgeven? Maak dan een afspraak met de gemeente. De gemeente maakt een verslag van uw mondelinge zienswijze. Dit verslag ondertekent u.

Heeft u gevonden wat u zocht?