Wat is het?

Soms heeft de gemeente een plan of neemt zij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan uw mening geven. Deze mening heet inspraakreactie. U kunt uw inspraakreactie bijvoorbeeld indienen als u het niet eens bent met een nieuw bestemmingsplan van de gemeente.

U kunt alleen een inspraakreactie indienen over voorontwerp plannen. Dit zijn plannen die nog niet goedgekeurd zijn. De gemeente laat via de website en huis-aan-huisbladen weten dat er nieuwe plannen of besluiten zijn. De gemeente kan het besluit dan nog aanpassen. De gemeente kan uw mening dus overnemen in het definitieve besluit. Maar dat hoeft niet. Verschillende mensen kunnen met het plan of besluit te maken krijgen. De gemeente kijkt naar hun belangen en neemt dan een beslissing.

Hoe werkt het?

U kunt voor iemand anders een inspraakreactie indienen. U heeft dan wel een machtiging van deze persoon nodig.

Wat moet ik doen?

U kunt uw inspraakreactie schriftelijk of mondeling doorgeven. Het kan alleen mondeling als dit in de publicatie staat.

Doet u het schriftelijk? Zet het volgende in uw zienswijze:

  • uw naam en adres
  • het voorontwerpplan waar u het niet mee eens bent
  • waarom u het niet eens bent met het voorontwerp
  • de datum waarop u de inspraakreactie schrijft
  • uw handtekening
  • eventueel een schriftelijke machtiging met handtekening

Wilt u mondeling uw inspraakreactie doorgeven? Maak dan een afspraak met de gemeente. De gemeente maakt een verslag van uw mondelinge zienswijze. Dit verslag ondertekent u.

Heeft u gevonden wat u zocht?