U kunt als inwoner/belanghebbende direct invloed uitoefenen op beslissingen van de raad door gebruik te maken van het spreekrecht tijdens het rondetafelgesprek en/of de raadsvergadering.

Inspreken tijdens een rondetafelgesprek

In de rondetafelgesprekken bereiden de leden van de gemeenteraad de raadsvergaderingen voor. De rondetafelgesprekken vinden één keer in de vier/vijf weken, op dinsdag en donderdag om 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis plaats. Op deze avonden komen de onderwerpen aan de orde die in de eerstvolgende raadsvergadering op de agenda staan. De raadsleden verzamelen over deze onderwerpen informatie bij de leden van het college van burgemeester en wethouders en insprekers en vormen daarover hun mening.

Tijdens het rondetafelgesprek kunt u meepraten aan tafel in of inspreken achter de staande microfoon. Per agendapunt mag er in totaal maximaal 30 minuten worden ingesproken. Iedere inspreker krijgt maximaal 5 minuten de tijd voor zijn inbreng. Als er meer dan 6 insprekers zijn dan wordt de totale tijd verdeeld over het aantal insprekers.
Als u veel informatie kwijt wilt, kunt u dat beter op papier zetten, zodat deze informatie aan het verslag van het rondetafelgesprek kan worden toegevoegd.

Inspreken tijdens een raadsvergadering

Aan het begin van de raadsvergadering kunt u, staande achter de microfoon, inspreken om uw mening te geven over een geagendeerd onderwerp.

Er mag in totaal maximaal 30 minuten worden ingesproken. Iedere inspreker krijgt maximaal 5 minuten de tijd voor zijn inbreng. Als er meer dan 6 insprekers zijn dan wordt de totale tijd verdeeld over het aantal insprekers.

Heeft u al ingesproken bij het RTG?

Dan kunt u alleen inspreken bij de raadsvergadering als u nieuwe informatie deelt.

Aanmelden voor inspreken tijdens rondetafelgesprek of raadsvergadering

Wilt u van het spreekrecht tijdens de raadsvergadering of de rondetafelgesprekken gebruik maken? Dan kunt u zich voorafgaande aan de vergadering aanmelden. De voorzitter van de vergadering zal aan het begin van de vergadering vragen of iemand gebruik wil maken van het recht om in te spreken. Ook kunt u zich telefonisch of via griffie@westmaasenwaal.nl aanmelden bij de griffie, voor 16.00 uur op de dag van de vergadering. Vermeldt u dan uw naam, adres en telefoonnummer en het agendapunt waarover u wilt inspreken.

Inloop- en inspraakbijeenkomsten

Wanneer u inspreekt tijdens een rondetafelgesprek of raadsvergadering, spreekt u over een besluit dat uitgewerkt is. U zit dan aan het einde van het besluitvormingsproces.

Wilt u aan het begin van een besluitvormingsproces al meepraten?

Voor sommige onderwerpen organiseert het college van burgemeester en wethouders inloop- en inspraakbijeenkomsten.  Deze bijeenkomsten gaan vaak over bijvoorbeeld herinrichting van een straat of buurt. Tijdens deze bijeenkomsten wordt uitgelegd wat de voorlopige plannen zijn en wordt om de mening en ideeën van onze inwoners gevraagd. Op dat moment is er vaak meer ruimte om uw ideeën nog te kunnen verwerken.

Heeft u gevonden wat u zocht?