Internationale werknemers in West Maas en Waal

Met een diverse groep ondernemers, inwoners en organisaties gaan we een concreet en goed uitvoerbaar plan maken voor internationale werknemers in West Maas en Waal. Want alleen samen komen we tot goede en werkbare oplossingen is onze overtuiging. In een werkatelier gaan op we vrijdag 12 april samen aan de slag.

De noodzaak van een goed plan

In onze regio zijn internationale werknemers (arbeidsmigranten) een belangrijk onderdeel van een gezonde economie. Veel werkgevers maken van hen gebruik, omdat ze anders niet aan personeel komen. De verwachting is dat de behoefte aan internationale werknemers de komende jaren blijft toenemen. Dan is het belangrijk om concurrerend te zijn bij het werven van personeel. Naast werk is een goede en veilige woon- en leefsituatie essentieel. Tegelijkertijd willen wij dat de woon- en leefsituatie past bij de sociale omgeving en leefbaarheid in onze gemeente. Wij willen onderzoeken hoe wij dit voor elkaar krijgen.

Wie zijn de initiatiefnemers van dit plan?

Op uitnodiging van wethouder Marieke van den Boom zijn dit de initiatiefnemers om tot een concreet plan te komen:

 • Jeroen van Doremalen (Dorvar)
 • John Kusters (ZLTO)
 • Rien Boschman (bedrijvenpark Veesteeg)
 • Arno van Kruijsbergen (inwoner)
 • Jorie van Beuningen (inwoner)
 • Anja Valckx (Sociom)
 • Petra Janssen (De Kernen)
 • Marieke van den Boom (wethouder)

Het doel is een plan waarvan iedereen overtuigd is dat het niet alleen een goed plan is, maar ook goed uitvoerbaar. Niemand van ons kan alleen zo’n plan maken. Wij hebben elkaar en anderen nodig om tot goede oplossingen te komen. Vandaar dat wij een grote groep mensen uitnodigen om met ons mee te denken en doen.

Wie zijn er uitgenodigd voor het werkatelier?

Alle partijen die direct of indirect betrokken zijn bij internationale werknemers, zoals:

 • Ondernemers
 • Werkgevers
 • Belangenbehartigers van ondernemers (ZLTO, FNO, bedrijvenpark Veesteeg)
 • Uitzendbureaus 
 • Verhuurders/ huisvestingbemiddelaars
 • (Ex) internationaal werknemers
 • Inwoners
 • Wijkbeheer
 • Sociale en medische zorg, volksgezondheid (GGD)
 • Wijkagent / BOA / Omgevingsdienst 
 • Gemeenteambtenaren
 • Buurgemeenten/regio Rivierenland/ Fruitpact/provincie Gelderland
 • Inwoners: Een aantal inwoners heeft zich opgeven na een oproep van de gemeente in de Maas & Waler.

Welke vragen willen wij beantwoorden?

 • Wat zijn belangrijke ontwikkelingen om rekening mee te houden?
 • Op welke sectoren waar internationale werknemers werken, willen wij ons richten?
 • Hoeveel internationale werknemers willen wij huisvesten? 
 • Hoe organiseren wij de huisvesting? (waar, hoeveel in relatie tot de omgeving en de leefbaarheid, gewenste kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid, toegankelijkheid, bereikbaarheid, beheer en toezicht)
 • Hoe zorgen wij voor een kwalitatieve en veilige woon- en leefsituatie?
 • Hoe organiseren wij de zorg en opvang?
 • Hoe denken inwoners over internationale werknemers?
 • Hoe organiseren wij de registratie?
 • Hoe werken wij als partijen straks samen?
 • Hoe zorgen wij voor handhaving van het beleid?

Vragen over het werkatelier of traject?

Neem dan contact op met Glenn van der Vleuten via gvdvleuten@westmaasenwaal.nl

Wij houden u op de hoogte van het resultaat.

Heeft u gevonden wat u zocht?