Jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Wat is het?

De geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar (en in bepaalde gevallen tot 23 jaar) is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Eerder werd dit door de zorgverzekering betaald. Het gaat om kinderen die psychische problemen hebben waardoor ze zich minder goed kunnen ontwikkelen. Voorbeelden zijn autisme, ADHD, verslaving of depressie.

Een verwijzing voor de jeugd-GGz krijgt uw kind via een door VraagWijzer ingeschakelde deskundige of via uw huisarts.

Hoe werkt het?

De gemeente kan de behandeling thuis aanbieden of op locatie (bijv. een psychologenpraktijk of en psychiater). De behandeling vindt plaats door een door de gemeente gecontracteerde aanbieder.

De behandeling kan op de volgende manieren worden geregeld:

  • door een aanbieder waarmee de gemeente een contract heeft. Wij noemen dat zorg in natura. De behandelingen betalen wij rechtstreeks aan de aanbieder.
  • U regelt het zelf door inkoop van de zorg bij een niet door ons gecontracteerde aanbieder. U krijgt hiervoor een geldbedrag (persoonsgebonden budget genaamd) dat vervolgens door de SVB wordt beheerd. Bij de vaststelling van het persoonsgebonden budget wordt wel rekening gehouden met het tarief dat wij hebben vastgelegd met een gecontracteerde aanbieder.

Wat moet ik doen?

  • U neemt contact op met VraagWijzer via tel. 0487 790 790. U kunt ook mailen naar info@vraagwijzerwmw.nl.
  • U maakt daarbij melding van uw probleem.
  • Een consulent van VraagWijzer maakt met u een afspraak voor een gesprek bij u thuis. Daarin wordt met u uw probleem verder besproken en samen met u gezocht naar een mogelijke oplossing.
  • U ontvangt hiervan een verslag (persoonlijk ondersteuningsplan) dat u ondertekent en eventueel van opmerkingen voorziet en terug stuurt naar VraagWijzer.
  • Daarmee heeft u meteen een aanvraag ingediend als in het verslag is aangegeven dat de oplossing door de gemeente moet worden verzorgd (of als u heeft aangegeven dat u het niet eens bent met de in het verslag aangegeven oplossing en van mening bent dat de gemeente een oplossing voor uw probleem moet bieden).

Hoe lang duurt het?

Nadat u zich heeft gemeld bij VraagWijzer moet het totale onderzoek in 6 weken zijn afgerond. Na terugontvangst van het verslag, met de daarin opgenomen aanvraag voor een gemeentelijke oplossing, ontvangt u binnen 2 weken bericht of u hiervoor in aanmerking komt.

Heeft u gevonden wat u zocht?