Wat is het?

Jeugdhulp voor jongeren met een beperking is er voor kinderen tot 18 jaar die niet of onvoldoende met hun beperking kunnen omgaan. De hulp, die wij begeleiding noemen, is er op gericht uw kind zoveel mogelijk zelfstandig te laten zijn.

Hoe werkt het?

De gemeente kan de begeleiding individueel of in een groep aanbieden. Uw kind krijgt de hulp dan thuis of in een instelling. Begeleiding kan zich ook richten op personen in de omgeving van uw kind. Begeleiding is vaak onderdeel van een samenhangend pakket van hulp. Bijvoorbeeld begeleiding bij vervoer als uw kind moet reizen naar dagbesteding op een andere locatie.

Begeleiding is er voor een kind met:

 • een (licht) verstandelijke beperking
 • een zintuigelijke beperking (zoals doof- of blindheid)
 • een lichamelijke beperking
 • een somatische aandoening (zoals een chronische ziekte)
 • een psychiatrische aandoening (psychische stoornis waaronder autisme)

De begeleiding kan op de volgende manieren worden geregeld:

 • door een aanbieder waarmee de gemeente een contract heeft. Wij noemen dat zorg in natura. De geleverde zorg betalen wij rechtstreeks aan de aanbieder.
 • U regelt het zelf door inkoop van de zorg bij een niet door ons gecontracteerde aanbieder. U krijgt hiervoor een geldbedrag (persoonsgebonden budget genaamd) dat vervolgens door de SVB wordt beheerd. Bij de vaststelling van het persoonsgebonden budget wordt wel rekening gehouden met het tarief dat wij hebben vastgelegd met een gecontracteerde aanbieder.

Wat moet ik doen?

 • U neemt contact op met VraagWijzer via tel. 0487 790 790. U kunt ook mailen naar info@vraagwijzerwmw.nl.
 • U maakt daarbij melding van uw probleem.
 • Een consulent van VraagWijzer maakt met u een afspraak voor een gesprek bij u thuis. Daarin wordt met u uw probleem verder besproken en samen met u gezocht naar een mogelijke oplossing.
 • U ontvangt hiervan een verslag (persoonlijk ondersteuningsplan) dat u ondertekent en eventueel van opmerkingen voorziet en terug stuurt naar VraagWijzer.
 • Daarmee heeft u meteen een aanvraag ingediend als in het verslag is aangegeven dat de oplossing door de gemeente moet worden verzorgd (of als u heeft aangegeven dat u het niet eens bent met de in het verslag aangegeven oplossing en van mening bent dat de gemeente een oplossing voor uw probleem moet bieden).

Hoe lang duurt het?

Nadat u zich heeft gemeld bij VraagWijzer moet het totale onderzoek in 6 weken zijn afgerond. Na terugontvangst van het verslag, met de daarin opgenomen aanvraag voor een gemeentelijke oplossing, ontvangt u binnen 2 weken bericht of u hiervoor in aanmerking komt.

Heeft u gevonden wat u zocht?