Wat is het?

Het kan zijn dat bepaald handelen van de gemeente u benadeelt. Bijvoorbeeld door handelen van een bestuursorgaan, een ambtenaar of bestuurder. U kunt hierover een klacht indienen.

Uw klacht moet gaan over de werkwijze of handelswijze van een organisatieonderdeel, medewerker of bestuurder van de gemeente. Geef daarbij duidelijk aan over wie u klaagt en welk handelen of nalaten maakte dat u ontevreden bent.

In sommige gevallen hoeft uw klacht niet worden behandeld. Dit is bijvoorbeeld bij een klacht over:

  • Een gebeurtenis van meer dan een jaar geleden;
  • Een onderwerp waarover u al eerder heeft geklaagd;
  • Een onderwerp dat aan de rechter is voorgelegd.

Wat moet ik doen?

U dient uw klacht bij voorkeur schriftelijk in bij de gemeente. Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient.

Indien u uw klacht per post wilt indienen, dient u uw brief te richten aan:

Gemeente West Maas en Waal t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 1
6658 ZG Beneden-Leeuwen

U kunt ook mailen naar info@westmaasenwaal.nl, ter attentie van de klachtencoördinator, of bellen naar 14 0487.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Als u een klacht indient, probeert de gemeente die klacht in overleg met u zo snel mogelijk op informele wijze op te lossen. Het doel van de klachtenregeling is ervoor te zorgen dat gemaakte fouten zo snel mogelijk naar uw tevredenheid worden opgelost en/of uw onvrede wordt weggenomen.

Wanneer uw klacht niet middels de informele weg naar tevredenheid kan worden opgelost dan wordt de formele klachtenbehandeling (op basis van de Verordening interne en externe klachtenbehandeling gemeente West Maas en Waal) gestart. Er zal een hoorzitting plaatsvinden waarin zowel u als degene op wie de klacht betrekking heeft worden gehoord.

U krijgt vervolgens een brief met het oordeel van de gemeente over uw klacht.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente? Dan kunt u een oordeel vragen aan de gemeentelijke ombudsman.

Heeft u gevonden wat u zocht?