Piet van Zwolgen ontving zaterdagavond 15 oktober een Koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet in het dorp Wamel. Locoburgemeester Ans Mol reikte de onderscheiding uit tijdens de feestavond van buurtvereniging de Blauwe Knoop in het VTC. Piet van Zwolgen is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De Blauwe Knoop is een actieve buurtvereniging met ruim 200 leden en bestaat al 50 jaar. Piet van Zwolgen is 26 jaar bestuurslid van de Blauwe Knoop, waarvan de laatste 22 jaar als voorzitter. Naast de reguliere voorzitterstaken draagt hij zorg voor de activiteitenplanning en is nauw betrokken bij het wel en wee van alle leden. Hij zet zich met name in voor de jeugd. Zo organiseert hij jeugdactiviteiten om de betrokkenheid van Wamelse jongeren bij het dorp te vergroten. 

Naast zijn grote betrokkenheid bij de buurtvereniging is Piet van Zwolgen ook al jaren actief in de lokale politiek. Hij is sinds 2006 voorzitter van de Federatie Dorpslijsten Wamel. Daarnaast is hij vanaf 2013 vrijwilliger bij carnavalsvereniging De Oude Gierpont. Hij zet zich in bij het organiseren van evenementen, zoals de Pronkzitting, de Seniorenzitting en alle jeugdactiviteiten. Sinds 2016 is Piet van Zwolgen bestuurslid en vanaf 2018 ook voorzitter van de Stichting Maas en Waalse Oogstdagen. 

Ten slotte schreef Piet van Zwolgen jarenlang op vrijwillige basis columns voor het landelijke nieuwsblad van de ZLTO. Binnen ZLTO Land van Maas en Waal wordt hij als actief lid erg gewaardeerd om zijn betrokkenheid en talent voor verbinding.