Kostendelersnorm

Wat is het?

De kostendelersnorm betekent dat als u samenwoont met meer volwassenen, de gemeente uw bijstandsuitkering daarop aanpast. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering. Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm.

De reden voor de kostendelersnorm is dat u lagere woonkosten heeft als er meer personen in uw woning wonen. U kunt deze kosten namelijk delen.

Hoe werkt het?

Bijstand met kostendelersnorm berekenen

Bij de kostendelersnorm telt het aantal huisgenoten mee voor de hoogte van uw bijstandsuitkering. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering.

normbedragen volgens kostendelersnorm
Aantal personen van 21 jaar of ouder in een huishoudenBijstandsnorm per persoonTotale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen
170%70%
250%100%
343,33%130%
440%160%
538%190%

De kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met meer dan 5 personen. Vanaf 1 januari 2023 is de leeftijdsgrens verhoogd naar 27 jaar of ouder.

Uitzonderingen kostendelersnorm

Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. Uitgezonderd zijn:

  • jongeren tot 27 jaar;
  • de persoon met wie u een gezamenlijke huishouding voert, als er geen anderen in de woning wonen;
  • de commerciële huurder/onderhuurder/kostganger of de verhuurder/onderverhuurder/kostgever die in dezelfde woning woont;
  • kamerhuurders met een commercieel contract (en die een commerciële huurprijs betalen);
  • studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten;
  • studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten);
  • ontheemden in crisissituaties die zelf geen eigen aanspraak op bijstand op basis van de participatiewet hebben (geldt voorlopig tot 1 september 2023).

Inkomsten en vermogen huisgenoten

Woont u samen met huisgenoten en is er sprake van de kostendelersnorm? Dan tellen de inkomsten en het vermogen van uw huisgenoten niet mee voor het recht op bijstand.

Bent u gehuwd en woont u samen met uw partner? Of voert  u een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en vermogen van diegene wel mee voor het recht op bijstand.

Wat moet ik doen?

U hoeft niets te doen. Werkzaak Rivierenland beoordeelt of de kostendelersnorm op u van toepassing is.

Hoe bereik ik Werkzaak Rivierenland

U bereikt Werkzaak Rivierenland op werkdagen op telefoonnummer 088 9375 000. Heeft u een vraag voor uw inkomensconsulent? Dan belt u hem of haar rechtstreeks tijdens het telefonisch spreekuur.

Op de website van Werkzaak Rivierenland vindt u meer informatie.

Extra informatie

Informatie en advies

Voor informatie, advies en ondersteuning kunt u contact opnemen met VraagWijzer West Maas en Waal

Bijstand aanvragen

Bijstand kunt u aanvragen bij Werkzaak Rivierenland.

U bereikt Werkzaak Rivierenland op telefoonnummer 088 9375 000, op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-10.30 uur. Post stuurt u naar Postbus 321, 4190 CH Geldermalsen of per mail naar info@werkzaakrivierenland.nl.

Hoe kan ik hulp krijgen bij geldproblemen?

Veel mensen voelen zich schuldig of schamen zich als ze de rekening niet (op tijd) kunnen betalen of schulden hebben. Maar weet u dat dit veel vaker voorkomt dan u misschien denkt? Iedereen kan in geldnood raken. Door tegenslagen als werkeloosheid, ziekte of een scheiding kunnen mensen in de problemen komen.

Heeft u zorgen om uw financiële situatie? Moeite om alle rekeningen op tijd te betalen? Het begint met hulp zoeken. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de organisatie die u de rekening heeft gestuurd. Misschien kunt u een betalingsregeling afspreken.

Voor informatie en vragen over geldzaken en schulden kunt u terecht bij VraagWijzer West Maas en Waal. Voor hulp bij de administratie van uw geldzaken kunt u ook terecht bij Welzijnsorganisatie Sociom.

Heeft u gevonden wat u zocht?