Vanaf 10 mei kunt u LEADER-subsidie aanvragen

Heeft u een initiatief dat bijdraagt aan de leefbaarheid van ons platteland? Dan kunt u daar vanaf 10 mei subsidie voor aanvragen. Het gaat om de zogenaamde LEADER-subsidie. Dat is een Europese subsidie.

U kunt subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan:

  1. Leefbare veerkrachtige dorpen
  2. Een groene regio met veel biodiversiteit
  3. Een sterke lokale (vrijetijds)economie

Bij uw project is het belangrijk dat er aandacht is voor duurzame energie en de gevolgen van klimaatverandering.

Hoe kunt u subsidie aanvragen?

Heeft u een goed initiatief? Of wilt u even praten over een idee? Neem dan contact op met Jolanda Kemna, de LEADER-coördinator via coordinator@rvnmw.nl of 06 1344 3166.

Meer informatie over het subsidieprogramma LEADER vindt u op leaderrijkvannijmegenmaasenwaal.nl. LEADER is ook te vinden op Facebook en LinkedIn.

Wie beoordeelt de subsidieaanvragen?

Een Lokale Actie Groep (LAG) beoordeelt de aanvragen. Het LAG bestaat onder andere uit inwoners, belangenorganisaties en bestuurders uit de regiogemeenten.

Welke gemeenten werken samen binnen LEADER?

De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen vroegen samen de Europese subsidie aan, onder de naam Rijk van Nijmegen Maas en Waal. Het gaat om 1,2 miljoen euro voor dit LEADER-gebied.

Voorbeeldprojecten

In andere regio’s ging de subsidie bijvoorbeeld naar een project om een dorpskerk een andere bestemming te geven. Maar ook naar een dorpsmoestuin en een project om het schaapshoeden meer bekendheid te geven. En een project om mensen uit het buitengebied te vervoeren naar activiteiten.

Te downloaden bestanden: