Wat is het?

Kinderen die vanwege een handicap of een stoornis niet zelf naar school kunnen gaan, kunnen in aanmerking komen voor de regeling leerlingenvervoer. Als ouder kunt u hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente.

Vormen van vervoersvoorzieningen zijn:

 • Een vergoeding voor openbaar vervoer/fiets met begeleiding,
 • Een kilometervergoeding voor eigen vervoer,
 • Aangepast vervoer

Lees voordat u leerlingenvervoer gaat aanvragen de informatie / toelichting goed door.

Zorg ervoor dat u eerst een ingevulde schoolverklaring van de school heeft en zelf de verklaringen 1 (gezinssamenstelling) en 2 (reistijdcriterium) invult, voordat u leerlingenvervoer aanvraagt. Deze verklaring moet u namelijk als bijlage toevoegen gedurende het aanvraagproces. De formulieren staan hieronder.

Leerlingenvervoer aanvragen

Schoolverklaring leerlingenvervoer

Hoe werkt het?

Om te bepalen of uw kind in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening toetst de gemeente uw aanvraag aan gemeentelijke Verordening Bekostiging leerlingenvervoer West Maas en Waal(externe link) en de daarbij horende beleidsregels(externe link).

Wat moet ik doen?

U kunt gedurende het schooljaar 2023/2024 leerlingenvervoer aanvragen.

Vanaf 1 april 2023 voert Forseti de regeling leerlingenvervoer uit voor de gemeente. De aanvraagprocedure blijft hetzelfde

Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Hebt u (nog) geen DigiD? Vraag deze dan aan op www.digid.nl(externe link).

Kunt u niet digitaal aanvragen, hebt u vragen of wilt u informatie over het leerlingenvervoer? Neem dan contact op met 073 760 1992 of mail naar westmaasenwaal.llv@forseti.nl.

Wat kost het?

Afhankelijk van schoolsoort (basisonderwijs of SBO) en uw inkomen kan de gemeente een bijdrage vragen.

Wat moet ik meenemen?

Benodigdheden voor de aanvraag

 • Burgerservicenummer van uw kind
 • Adres van de school
 • Schooltijden
 • Afstand over de kortste, veilige route van de woning naar school volgens de ANWB-routeplanner
 • Verklaring 3 Schoolverklaring

Hoe lang duurt het?

Termijn

De gemeente neemt binnen acht weken een besluit. De gemeente kan de termijn een keer verlengen.

Bezwaar en beroep

Wanneer de gemeente niet binnen acht weken beslist en verzuimt voor het einde van de termijn de aanvrager daarvan op de hoogte te stellen, kan de aanvrager bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders tegen het uitblijven van een beslissing.

Tegen de afwijzing van een aanvraag of het niet ontvankelijk verklaren kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aangetekend worden, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, binnen zes weken ná verzending van de beschikking.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
 • uw handtekening.

Indien het college van burgemeester en wethouders het bezwaar afwijst, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank.

Heeft u gevonden wat u zocht?