We willen het centrum van Beneden-Leeuwen de komende jaren aantrekkelijker en leefbaarder maken. Dit doen we aan de hand van het project ‘Levendig Leeuwen’. Het project Levendig Leeuwen gaat over de herinrichting van de Zandstraat (vanaf de kruising met het Zijveld tot de kruising met de Dijkstraat), de Molenlaan, de Sportlaan, de Wielstraat en het evenemententerrein. Een afbeelding van het projectgebied vindt u onderaan deze pagina bij de bestanden.

Stand van zaken (april 2023)

De laatste bewonersbijeenkomsten waren in juli 2021. U heeft toen een ontwerp gezien en daarop heeft u op- en aanmerkingen gemaakt. Deze zijn verzameld in een reactienota. Onze antwoorden op uw op- en aanmerkingen vindt u ook in deze nota.
In het nieuwe ontwerp zijn de op- en aanmerkingen verwerkt, zover als mogelijk. Dit nieuwe (laatste ontwerp) kunt u downloaden onderaan deze pagina. Ook kunt u de reactienota bekijken.

De raad heeft na de verkiezingen nog aanvullende vragen gesteld. Deze vragen zijn ondertussen beantwoord.

De volgende stap die wij nu nemen is het houden van een bewonersavond.  

Bewonersavond maandag 17 april 2023

We willen nog een laatste keer samen met u naar het ontwerp kijken. Daarom was op 17 april een bewonersavond in het gemeentehuis. Door het invullen van een reactieformulier kon u uw mening geven tot en met 1 mei. 
Wij verzamelen alle vragen en opmerkingen van de reactieformulieren in een reactienota en geven hierin ook antwoord op de vragen. We verwachten dat u begin juni de reactienota op deze pagina kunt vinden.
Vervolgens maken we een definitief ontwerp.

De raad beslist over het vervolg van het project

We leggen het definitief ontwerp voor aan de raad. De raad bepaalt of we budget krijgen om dit definitief ontwerp uit te voeren. We verwachten dat dit vóór de zomervakantie duidelijk is.
We laten u weten wat de raad besluit. Daarna maken we een planning voor de uitvoering.
We houden u op de hoogte van het vervolgstappen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met projectleider Ingmar Knip. Hij is bereikbaar via iknip@westmaasenwaal.nl of 14 0487.

Te downloaden bestanden:

Heeft u gevonden wat u zocht?