We willen het centrum van Beneden-Leeuwen de komende jaren aantrekkelijker en leefbaarder maken. Dit doen we aan de hand van het project ‘Levendig Leeuwen’. Het project Levendig Leeuwen gaat over de herinrichting van de Zandstraat (vanaf de kruising met het Zijveld tot de kruising met de Dijkstraat), de Molenlaan, de Sportlaan en de Wielstraat.

Stand van zaken november 2023

In de raad van 8 juni is een motie vreemd ingediend: “Motie Vreemd Kader vernieuwing centrum Beneden-Leeuwen”. In de raadsvergadering is over deze motie gesproken en is deze ook aangenomen. In deze motie stelt de raad kaders voor vernieuwing van het centrum van Beneden-Leeuwen. Als gevolg van deze motie hebben we 2 ontwerpvarianten opgesteld. Deze vindt u bij de te downloaden bestanden evenals een visuele voorstelling van beide varianten.

Op 7 november vroegen wij het college deze varianten voor te stellen aan de raad. Zij hebben hiermee ingestemd. In de raadsvergadering van 7 december neemt de raad een besluit over het voorstel. Tijdens deze vergadering heeft de raad dit voorstel verdaagd. Dit wil zeggen dat het plan niet is besproken in deze raadsvergadering. Het plan komt op een nog te bepalen moment in de raad. Wij houden u hierover op de hoogte via sociale media en de Maas & Waler.

Wat hieraan vooraf ging

In juli 2021 was een bewonersavond. U heeft toen een ontwerp gezien en daarop heeft u op- en aanmerkingen gemaakt. Deze zijn verzameld in een reactienota. Onze antwoorden op uw op- en aanmerkingen vindt u ook in deze reactienota 2021.

De volgende stap die wij namen was het houden van de bewonersavond op 17 april 2023. U heeft toen via een reactieformulier uw mening over het ontwerp gegeven. Alle vragen en opmerkingen hebben we verzameld. We beloofden u om in juni antwoord te geven op uw vragen en opmerkingen via een reactienota.

Helaas konden wij onze belofte niet nakomen. We moesten eerst de motie vreemd, ingediend en aangenomen op 8 juni, onder de loep nemen. Nadat de raad een besluit heeft genomen over de voorgestelde ontwerpvarianten kunt u de reactienota (2024) op deze pagina vinden.

Ondertussen zijn wij bezig met ontwerp van de Molenlaan.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met projectleider Ingmar Knip. Hij is bereikbaar via iknip@westmaasenwaal.nl of 14 0487.

Te downloaden bestanden:

Heeft u gevonden wat u zocht?