We willen het centrum van Beneden-Leeuwen de komende jaren aantrekkelijker en leefbaarder maken. Dit doen we aan de hand van het project ‘Levendig Leeuwen’. Het project Levendig Leeuwen gaat over de herinrichting van de Zandstraat (vanaf de kruising met het Zijveld tot de kruising met de Dijkstraat), de Molenlaan, de Sportlaan, de Wielstraat en het evenemententerrein. Een afbeelding van het projectgebied vindt u bij ‘te downloaden bestanden’.

Er was een inloopavond in januari en bijeenkomsten in september

In januari 2020 hadden we een inloopavond. Met de opmerkingen van toen hebben een eerste opzet (vlekkenplan) gemaakt. Deze opzet is besproken op 7 september.We hebben dit samen gedaan door over verschillende stellingen te praten.
Het doel van de bijeenkomsten was om uw meningen te verzamelen. Die hebben we nodig om een goed ontwerp te maken. Uw bijdrage was daarom heel belangrijk voor ons. Tijdens de laatste bijeenkomsten is richting bepaald: hoe gaat het gebied er straks uitzien. We hebben een kort verslag van de bijeenkomsten op 7 september gemaakt.

De vervolgstappen

Met uw reacties op de stellingen zijn we aan de slag. Op basis hiervan én onze (technische) gegevens maken we een ontwerp. Als het ontwerp klaar is, laten we dit aan u zien. Natuurlijk horen we graag wat u ervan vindt. Door corona weten we nog niet wanneer we een (volgende) bijeenkomst kunnen organiseren. We informeren u zodra dit duidelijk is. Dit doen we via de Maas & Waler, Facebook en Twitter. Direct aanwonenden nodigen we uit per brief.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met projectleider W. (Willie) van de Kamp. Hij is bereikbaar via wvdkamp@westmaasenwaal.nl of 14 0487.

Heeft u gevonden wat u zocht?