We willen het centrum van Beneden-Leeuwen de komende jaren aantrekkelijker en leefbaarder maken. Dit doen we aan de hand van het project ‘Levendig Leeuwen’. Het project Levendig Leeuwen gaat over de herinrichting van de Zandstraat (vanaf de kruising met het Zijveld tot de kruising met de Dijkstraat), de Molenlaan, de Sportlaan, de Wielstraat en het evenemententerrein. Een afbeelding van het projectgebied vindt u bij ‘te downloaden bestanden’.

Het ontwerp

Met de informatie van de vorige bijeenkomsten hebben we een ontwerp gemaakt. Dit hebben we tijdens een 3-tal bijeenkomsten op 13 en 14 juli 2021 laten zien en toegelicht.
Op dit moment (medio 2022) zijn we in gesprek met de raad over dit ontwerp. de opmerkingen van de raad en uw opmerkingen op het ontwerp gebruiken we om dit aan te passen. Daarna organiseren we opnieuw een bijeenkomst. We vertellen dan hoe het aangepaste ontwerp tot stand kwam. U krijgt dan ook weer de mogelijkheid om uw reactie te geven.

Ontwerp inrichtingsplan - plankaart

Het ontwerp ziet u als u op de afbeelding klikt. De kaar opent in .pdf-formaat. U kunt dan inzoomen op de verschillende straten.

Deze plankaart is een tekening van de nieuwe inrichting van het centrum van Beneden-Leeuwen. Op de tekening is te zien hoe de Molenlaan, de Wielstraat, de Sportlaan, het Dorpsplein en de Zandstraat er uit kunnen komen te zien.

Wanneer u op de afbeelding klikt, opent u de kaart in .pdf-formaat. U kunt dan inzoomen op de verschillende straten.

Ontwerp inrichtingsplan – profielen en details

Op deze tekening zijn de nieuwe profielen van de verschillende straten in het projectgebied te zien. De profielen laten onder andere zien hoe breed de straat, het fietspad en de trottoirs worden. Ook is te zien waar verhogingen en verlagingen gemaakt worden en waar bomen en groenvakken komen.

Er was een inloopavond in januari en bijeenkomsten in september

In januari 2020 hadden we een inloopavond. Met de opmerkingen van toen hebben een eerste opzet (vlekkenplan) gemaakt. Deze opzet is besproken op 7 september. We hebben dit samen gedaan door over verschillende stellingen te praten.
Het doel van de bijeenkomsten was om uw meningen te verzamelen. Die hebben we nodig om een goed ontwerp te maken. Uw bijdrage was daarom heel belangrijk voor ons. Tijdens de laatste bijeenkomsten is richting bepaald: hoe gaat het gebied er straks uitzien.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met projectleider Ingmar Knip. Hij is bereikbaar via iknip@westmaasenwaal.nl of 14 0487.

Heeft u gevonden wat u zocht?