Verschillende overheidsorganisaties werken samen aan het project Meanderende Maas.

De projectorganisatie gaat de dijk tussen Ravenstein en Lith versterken,  de Maas meer ruimte geven en het gebied ontwikkelen. Ook aan de Gelderse kant wordt een aantal maatregelen genomen.
Op die manier wordt de kans op overstromingen in Oss, ’s-Hertogenbosch en omgeving verkleind.

Het gebied voldoet dan aan de nieuwe normen voor waterveiligheid, die sinds 2017 van kracht zijn.
De noodzaak om maatregelen aan de rivier en dijk te treffen biedt tegelijkertijd kansen voor de regio rondom de Meanderende Maas: kansen voor natuur, recreatie, cultuurhistorie, leefomgeving en economie.

Het project richt zich op beide kanten van de Maas, tussen de A50 en de sluizen bij Lith.

Meer informatie vindt u op meanderendemaas.nl.

Ontwerp Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas ter inzage

Zowel Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Brabant als Gelderland hebben met de zogenoemde Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas en de bijbehorende milieueffectrapportage ingestemd en leggen deze klaar voor inspraak. Vanaf 11 februari tot en met 23 maart kunnen bewoners aan de dijk en andere betrokkenen bij het gebied hun mening geven over de toekomstige plannen. Meanderende Maas gaat om de combinatie van de versterking van de dijk aan de Brabantse zijde, rivierverruiming aan de Gelderse én Brabantse zijde en het mooier en economisch sterker maken van het gebied.

Lees de structuurvisie en milieurapportage

Heeft u gevonden wat u zocht?