Verschillende overheidsorganisaties werken samen aan het project Meanderende Maas.

De projectorganisatie gaat de dijk tussen Ravenstein en Lith versterken, de Maas meer ruimte geven en het gebied ontwikkelen. Ook aan de Gelderse kant wordt een aantal maatregelen genomen. Zo wordt de kans op overstromingen in Oss, ’s-Hertogenbosch en omgeving verkleind.

Het gebied voldoet dan aan de nieuwe normen voor waterveiligheid, die sinds 2017 van kracht zijn.
De noodzaak om maatregelen aan de rivier en dijk te treffen biedt tegelijkertijd kansen voor de regio rondom de Meanderende Maas: kansen voor natuur, recreatie, cultuurhistorie, leefomgeving en economie.

Het project richt zich op beide kanten van de Maas, tussen de A50 en de sluizen bij Lith.

Meer informatie vindt u op meanderendemaas.nl. Hierop staat ook een informatieve interactieve kaart.

Heeft u gevonden wat u zocht?