U brengt tegenwoordig uw restafval naar een ondergrondse container in de buurt. U betaalt per zak restafval die u in de ondergrondse container doet. Deze verandering heeft gevolgen voor inwoners met medisch afval. Voor deze inwoners hebben we een oplossing in de vorm van een financiële tegemoetkoming

Geldt de financiële tegemoetkoming voor mij?

De financiële tegemoetkoming is bedoeld voor alle inwoners die tenminste een jaar of langer extra afval hebben door een medische aandoening. Onder medisch afval verstaan we de volgende soorten afval:

  • Stomamateriaal 
  • Hulpmiddelen bij sonde voeding 
  • Infuuszakken 
  • CAPD-afval 

Zakken van nierdialyse zakken kunt u inleveren bij het KCA-depot op de milieustraten van Avri.

Hoe ziet deze tegemoetkoming eruit?

U kunt vragen voor een financiële tegemoetkoming ter waarde van 52 inworpen in de restafvalcontainer. Hierdoor brengt u dan gemiddeld één keer per week, gratis een zak (30 liter) met medisch afval weg naar de ondergrondse container.

Hoe meld ik mij aan?

Neem contact op met ons om u aan te melden voor deze regeling. Dit kan telefonisch via 14 0487 of via de mail info@westmaasenwaal.nl .

Om in aanmerking te komen, moet u aantonen dat u medisch afval heeft. Daarom heeft u een doktersverklaring, een verzekeringsverklaring of bijvoorbeeld een aankoop-/afhaalbewijs van de apotheek nodig. 

Het aanmelden doet u één keer en hoeft niet elk jaar opnieuw.

Waar kan ik incontinentieluiers, naalden en medicijnen weggooien?

Verspreid over de gemeente staan speciale luiercontainers voor uw incontinentiemateriaal. Meer informatie hierover vindt u op de pagina incontinentiemateriaal.

Gebruikte injectienaalden en restanten van medicijnen horen niet bij het restafval. Lever dit in bij uw apotheek.

Hoe meld ik mij af?

Verandert uw situatie, waardoor u geen medisch afval meer heeft? Verhuist u naar een andere gemeente? Meldt u dan bij ons af. Dit kan telefonisch via 14 0487 of via de mail info@westmaasenwaal.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?