Nieuwe woningen in Boven-Leeuwen

Dit is een oud bericht.

De behoefte aan woningen in Boven-Leeuwen is groot. Hieraan wordt tegemoet gekomen door de start van een nieuwbouwplan aan de Molenstraat in Boven-Leeuwen. De gemeente sloot hiervoor een overeenkomst met de grondeigenaar en initiatiefnemer van het plan, de heer De Ruiter. De ontwikkelaar van het plan is Reuvers Ontwikkeling & Bouw uit Oss. Verkoop van de woningen start in het eerste kwartaal van 2023.

Woningbouwprogramma

Het plangebied is op de hoek van de Van Heemstraweg en de Molenstraat, achter de voetbalvelden. Op dit onbebouwde stuk grond worden 24 woningen gebouwd. Er komen 2 clusters die in uitstraling doen denken aan een boerenerf met een ‘boerderijwoning’ en ‘schuurwoningen’. Het plan heeft een divers woningbouwprogramma. Er komen vrijstaande woningen, rijwoningen en seniorenwoningen. Gericht op de toekomst wordt dit plan energieneutraal en natuurinclusief. 

Wethouder Mol: ‘Als gemeente zijn we blij met dit plan in Boven-Leeuwen. Het is al enige tijd geleden dat er een plan met starterswoningen en seniorenwoningen is gerealiseerd. Voor een deel wordt hiermee voorzien in de woningbehoefte van het dorp. Het is een mooi plan dat perfect in de omgeving past, ook door het natuurinclusief bouwen.’. 

Natuurinclusief bouwen betekent dat de openbare ruimte in dit plangebied zo groen mogelijk wordt ingericht, met extra boombeplanting. Dit draagt bij aan het voorkomen van hittestress en een te hoog oplopende binnentemperatuur. 

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld ‘bestemd’ voor bedrijven of juist alleen voor woningen. Voor het nieuwbouwplan aan de Molenstraat moet de bestemming worden gewijzigd om woningen mogelijk te maken. In december beslist de raad over de vaststelling van dit bestemmingsplan.

Op de foto van links naar rechts: Gé van Tiem namens initiatiefnemer, Ron Beerens van Reuvers Ontwikkeling & Bouw, wethouder Ans Mol.