Voor verleende omgevingsvergunningen kijkt u op Overheid.nl(externe link).

Wat is het?

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

De OmgevingsDienst Rivierenland(externe link) (ODR) verleent de vergunningen voor deze werkzaamheden voor de gemeente West Maas en Waal.

Via Omgevingsloket online(externe link) kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen. De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) voert deze werkzaamheden voor onze gemeente uit.

Een flitsvergunning

Een bouwvergunning binnen 5 werkdagen; de flitsvergunning. Het gaat dan om vergunningen voor een dakkapel, erfafscheiding, reclame uiting of kozijnwijziging. Normaal duurt de afhandeling van zo’n vergunningaanvraag 6 tot 8 weken. Een flitsvergunning wordt in 5 werkdagen verleend, als deze aan bepaalde voorwaarden voldoet:
 

 • De aanvraag moet volledig zijn inclusief alle gegevens en bijlagen
 • De bouwwerkzaamheden moeten passen binnen het bestemmingsplan 
 • Welstand moet het plan positief beoordelen
 • Het plan is geen monument
 • Het plan ligt niet in een beschermd dorpsgezicht
 • Geef bij de digitale aanvraag duidelijk aan dat het om een flitsvergunning gaat

U vraagt deze vergunning op dezelfde manier aan als een gewone bouwvergunning. Vermeld wel duidelijk bij de projectomschrijving dat het om een flitsvergunning gaat.

Wat moet ik doen?

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooroverleg. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

 • Check op Omgevingsloket online(externe link) of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt. 

Vooroverleg aanvragen

Soms wilt u voordat u een vergunning aanvraagt of uw idee gaat uitwerken weten hoe groot de kans is dat u de vergunning ook echt krijgt. Omgevingsdienst Rivierenland kan dan voor u een inschatting maken en al wat dingen voor u uitzoeken, zonder dat u echt een vergunning aanvraagt. Dit heet een vooroverleg. U betaalt kosten voor het vooroverleg, maar als u daarna besluit om een vergunning aan te vragen worden de kosten hiermee verrekend.

Aanvragen vooroverleg

Wat heb ik nodig?

Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een berekening of bouwtekening
 • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100);
 • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500)
 • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100)
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100)
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • De Omgevingsdienst kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de Omgevingsdienst niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de Omgevingsdienst, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

 • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
 • Als de Omgevingsdienst niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de Omgevingsdienst, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Heeft u gevonden wat u zocht?