Onderwijs in West Maas en Waal

De gemeente West Maas en Waal bestaat uit acht dorpskernen, te weten: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel. Elke kern heeft een roomkatholieke basisschool en op twee locaties is er protestants christelijk basisonderwijs. Daarnaast is er nog een school voor openbaar basisonderwijs. Ook zijn er zeven peuteropvangen en zeven instellingen voor kinderdagopvang, inclusief buitenschoolse opvang. In Beneden-Leeuwen is het Juniorcollege West Maas en Waal gevestigd, een nevenvestiging van scholengemeenschap Pax Christi College uit Druten. 

Ontwikkelingen

De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen binnen het terrein van onderwijs. Het lokale onderwijsbeleid is nu een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de wettelijke partners. Deze partners zijn:

  • alle onderwijsbesturen binnen de gemeente (basis en voortgezet onderwijs)
  • de besturen van de peuteropvang
  • vertegenwoordigers van de kinderdagopvanginstellingen
  • de gemeente West Maas en Waal (team Maatschappelijke Ontwikkeling)

Deze partners maken samen afspraken over het lokale onderwijsbeleid. Daaronder valt ook de ontwikkeling van Brede Scholen en het vroegere onderwijsachterstandenbeleid. Deze afspraken worden vastgelegd in een Lokaal Educatieve Agenda (LEA). In deze LEA staan de doelen die worden nagestreefd, de stappen die partijen moeten nemen om de doelen te kunnen realiseren, wie welke verantwoordelijkheid en/of taak heeft en wie welke kosten voor zijn/haar rekening neemt.

Heeft u gevonden wat u zocht?