Wat is het?

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

Hoe werkt het?

De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

De BSR verzorgt de bepaling, heffing en inning van de onroerendezaakbelasting voor onze gemeente.

Wat moet ik doen?

U betaalt de OZB.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

De BSR verzorgt de bepaling, heffing en inning van onroerendezaakbelasting voor onze gemeente. Uw bezwaarschrift moet u daarom ook daar indienen.

Extra informatie

U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens moet u soms OZB betalen. Voor bepaalde onroerende zaken hoeft u geen OZB te betalen, bijvoorbeeld voor kerken.

Hoogte te betalen OZB

BSR voert onder andere de uitvoering van de wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken) uit. Dit leidt onder andere tot de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen.

De BSR verzorgt de bepaling, heffing en inning van de onroerendezaakbelasting voor ons. Ook voor het aanvragen van kwijtschelding moet u bij de BSR zijn.

Wanneer krijgt u uw aanslag?

De aanslagen OZB worden in 95% van de gevallen elk jaar in februari verzonden. In sommige gevallen wordt de aanslag OZB later verzonden; dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met een lopende bezwaarprocedure, een verbouwing die nog niet getaxeerd is of iets anders. Neem voor meer informatie contact op met de BSR.

Heeft u gevonden wat u zocht?