In de onze gemeente is Rijkswaterstaat klaar met het "ontstenen" van verschillende oevers. Het gaat om drie kleine trajecten bij Appeltern, Maasbommel en Alphen. Dat is gebeurd volgens de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) ter verbetering van de ecologische waterkwaliteit. De KRW-maatregelen lopen nog tot en met 2027 door.

Wat is er gedaan?

Op alle oevertrajecten is de stenen bestorting tot 1 meter onder de waterlijn verwijderd. Daardoor krijgen natuurlijke processen als afkalving en aanzanding ook daar weer de ruimte. Er ontstaat gaandeweg een oever met ondiep water en rivierstrandjes. Dat is een aantrekkelijkere leefomgeving voor waterplanten, vissen en kleine waterbeestjes (macrofauna) die horen in de Maas. Zie het kaartje ontstenen bij de downloads voor de locaties.

Op weg naar 2027

Zorgdragen voor een goede ecologische waterkwaliteit is een belangrijke taak voor Rijkswaterstaat volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat geldt voor alle oppervlaktewateren en dus ook de Maas. De Maas kreeg de afgelopen 150 jaar een sterk kanaalachtig karakter. Dit door het bouwen van stuwen, afsnijden van meanders en met steen vastleggen van de oevers. Dat bleek niet gunstig voor het waterleven. Rijkswaterstaat voert daarom in samenwerking met andere partijen langs de gehele rivier ecologische herstelmaatregelen uit. Als onderdeel daarvan zijn in onze gemeente eerder al de oevertrajecten Over de Maas, Alphen en Maasbommel heringericht. Ter hoogte van Maasbommel werd een oevergeul aangelegd.

De KRW-opgave loopt nog door tot en met 2027. Ingenieursbureau Arcadis voert de komende jaren in opdracht van Rijkswaterstaat de planstudie uit voor de resterende opgave aan natuurvriendelijke oevers, geulen, uiterwaard­vergravingen en diverse beekmondingen. Het werkgebied loopt van Eijsden in Zuid-Limburg tot aan de A27 bij Keizersveer. Voor onze gemeente staan nog maatregelen in de planning. De maatregelen die uitvoerbaar zijn, worden telkens gebundeld in werkpakketten en vervolgens door Rijkswaterstaat op de markt gezet.

Meer weten?

Kijk op www.rws.nl/maasoevers of bel gratis met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002.

Te downloaden bestanden:

Heeft u gevonden wat u zocht?