Op 4 oktober is er opnieuw een controle uitgevoerd bij Bert’s Animal Verhuur. Dit om te controleren of de overtredingen inmiddels gestopt zijn.

Eerdere controle

De gemeente West Maas en Waal heeft op 15 juni jl. een integrale actiedag georganiseerd. Daar waren ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en de politie bij betrokken. Er zijn toen verschillende overtredingen geconstateerd op het terrein van Bert’s Animal Verhuur in Appeltern.

Voornemen voor het opleggen van handhavingsmaatregelen

Naar aanleiding van deze integrale controle zijn in augustus een aantal voornemens verstuurd voor het opleggen van handhavingsmaatregelen. Deze voornemens kunnen worden gezien als waarschuwingen voor het daadwerkelijk opleggen van handhavingsmaatregelen. 
Ze zijn opgelegd voor de illegale bouwwerken en de hondenfokkerij die op het perceel van Bert’s Animal Verhuur geconstateerd zijn. De gemeente kan geen handhavingsmaatregelen nemen over het welzijn van de dieren. Dit is namelijk niet de bevoegdheid van de gemeente, maar van de NVWA. 
Bert’s Animal Verhuur had tot 30 september jl. de tijd gekregen om de overtredingen ongedaan te maken. 

Controlerapporten en hoe verder

Over de controle van 4 oktober jl. worden rapporten gemaakt. Daarin staan de conclusies. Wanneer deze controlerapporten klaar zijn zal college van burgemeester en wethouders verder actie ondernemen. Als er sprake is van overtredingen zal zij overgaan tot het daadwerkelijk opleggen van handhavingsmaatregelen. De gemeente houdt daarbij rekening met de door Bert’s Animal Verhuur ingediende zienswijzen.
Meteen nadat het college dit besluit heeft genomen en de belanghebbende op de hoogte is gebracht, zal de gemeente het besluit openbaar maken.