Wat is het?

Veel ouders hebben (soms) behoefte aan steun bij het opvoeden van hun kinderen. Sommige kinderen behoeven namelijk extra begeleiding. En het grootbrengen van kinderen is een maatschappelijke taak. Daarom dient er naast de informele steun voor alle ouders formele opvoedingsondersteuning beschikbaar te zijn. Laagdrempelige hulp kan voorkomen dat er in een later stadium grotere problemen ontstaan

Hoe werkt het?

Er zijn verschillende vormen van opvoedondersteuning. Begeleiding in de thuissituatie, video-home training, systeemtherapie, trainingen en gesprekgroepen enz. Deze zorg is onderdeel van de Jeugdwet die wordt uitgevoerd door de gemeente. U kunt zich hiervoor melden bij VraagWijzer.

Wat moet ik doen?

  • U neemt contact op met VraagWijzer via tel. 0487 790 790. U kunt ook mailen naar info@vraagwijzerwmw.nl
  • U maakt daarbij melding van uw probleem.
  • Een consulent van VraagWijzer maakt met u een afspraak voor een gesprek bij u thuis. Daarin wordt met u uw probleem verder besproken en samen met u gezocht naar een mogelijke oplossing.
  • U ontvangt hiervan een verslag (persoonlijk ondersteuningsplan) dat u ondertekent en eventueel van opmerkingen voorziet en terug stuurt naar VraagWijzer.
  • Daarmee heeft u meteen een aanvraag ingediend als in het verslag is aangegeven dat de oplossing door de gemeente moet worden verzorgd (of als u heeft aangegeven dat u het niet eens bent met de in het verslag aangegeven oplossing en van mening bent dat de gemeente een oplossing voor uw probleem moet bieden).

Hoe lang duurt het?

Nadat u zich heeft gemeld bij VraagWijzer moet het totale onderzoek in 6 weken zijn afgerond. Na terugontvangst van het verslag, met de daarin opgenomen aanvraag voor een gemeentelijke oplossing, ontvangt u binnen 2 weken bericht of u hiervoor in aanmerking komt.

Heeft u gevonden wat u zocht?