Wat is het?

Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunt u zorg, hulp of begeleiding zelf inkopen bij een zorgverlener die u zelf uitkiest.

Waar vraagt u het aan?

U kunt een PGB krijgen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdwet (via VraagWijzer), uit de Wet langdurige zorg (via het zorgkantoor) of uit de Zorgverzekeringswet (via de zorgverzekeraar).

Gemeente

Komt u in aanmerking voor een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdwet en u wilt de zorg, hulp of begeleiding zelf regelen en inkopen? Geef dit dan aan bij een consulent van VraagWijzer. Dat kan tijdens het onderzoek naar aanleiding van een melding van een zorgvraag. Maar het is ook mogelijk over te stappen van al geleverde zorg in natura naar een PGB.

De hoogte van het PGB is afhankelijk van de soort zorg, hulp of begeleiding en de daarbij behorende prijsafspraak met een gecontracteerde aanbieder voor zorg in natura. Daarnaast wordt met u besproken wie de zorg, hulp of begeleiding gaat leveren. Is het iemand uit uw sociale netwerk, dan geldt hier 50% van het tarief met een maximum van € 20,- per uur. Bij een ZZP´er is dat 90%. Schakelt u een professional in dan geldt het volledige tarief.

Als het een PGB betreft voor een hulpmiddel, bijvoorbeeld een (elektrische) rolstoel, een scootmobiel of een woningaanpassing dan gelden andere regels. VraagWijzer kan u hierover verder informeren.

Hoe werkt het?

Trekkingsrecht

Uw PGB wordt niet op uw eigen rekening gestort, maar op een rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U dient de rekeningen van uw zorgverlener in bij de SVB. De SVB betaalt daarna uw zorgverlener. Dit heet trekkingsrecht. Het trekkingsrecht geldt voor alle PGB’s voor periodieke hulp, behalve voor het PGB van de zorgverzekeraar.

Meer informatie hierover vindt u op de website van Per Saldo over het PGB.

Het trekkingsrecht is eveneens niet van toepassing als het een PGB voor een hulpmiddel betreft of voor een woningaanpassing. Meer informatie kunt u krijgen bij VraagWijzer.

Zorgkantoor

Heeft u recht op zorg uit de Wet langdurige zorg? Dan kunt u voor die zorg een persoonsgebonden budget aanvragen. Dit PGB vraagt u aan bij het zorgkantoor. U moet hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen. Het zorgkantoor bepaalt of u een PGB krijgt. Ook hierbij krijgt u te maken met het trekkingsrecht.

Zorgverzekeraar

Voor verpleging en verzorging kunt u een PGB aanvragen bij uw zorgverzekeraar: een Zvw-PGB. De wijkverpleegkundige beoordeelt uw situatie en vult samen met u het aanvraagformulier in. De zorgverzekeraar bepaalt uiteindelijk of u het PGB krijgt. U moet daarvoor voldoen aan de voorwaarden.

Tip: De vergoeding die u krijgt voor een bepaald soort zorg, hangt af van uw zorgverzekeraar. Het kan dus handig zijn om verzekeringen met elkaar te vergelijken en eventueel aan het eind van het jaar over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.

Heeft u gevonden wat u zocht?