Wat is het?

Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan of een omgevingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

Voor nieuwe besluiten die vanaf 1 januari 2024 onder de Omgevingswet genomen worden, wordt planschade vervangen door nadeelcompensatie. 

Hoe werkt het?

Planschade kan op 2 manieren ontstaan:

 • Uw huis of pand is minder waard geworden door het plan. Dit noemen we waardevermindering onroerende zaak.
 • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan. Dit noemen we inkomensderving.

Tegemoetkoming

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming zijn 2 zaken van belang:

 • U kon de schade niet verwachten toen u het huis of de grond kocht.
 • U hebt op nog geen andere manier een tegemoetkoming gekregen.

U krijgt een tegemoetkoming als het niet terecht is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is.

Er geldt een eigen risico van (minimaal) 2 procent bij:

 • waardevermindering van de onroerende zaak
 • inkomensderving

Wat moet ik doen?

U vraagt een tegemoetkoming aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag het volgende aan:

 • waarom u een tegemoetkoming vraagt
 • hoeveel tegemoetkoming u wilt
 • door welk ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan)
 • een omschrijving van de schade
 • het schadebedrag
 • bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer
 • uw bankrekeningnummer

U kunt dit schriftelijk aanvragen of u mailt naar info@westmaasenwaal.nl.  

Let op: u moet de tegemoetkoming binnen 5 jaar aanvragen, nadat het ruimtelijk plan definitief is.

Voor het indienen van een aanvraag voor schadevergoeding betaalt u € 300,00. U krijgt het bedrag alleen terug als daadwerkelijk schadevergoeding wordt toegekend.

Hoelang duurt het?

 • De procedure voor een tegemoetkoming duurt gemiddeld 1 tot 1,5 jaar.
 • Als u het niet eens met het besluit, kunt u bezwaar maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?