Logo Polderjutters

Jaarlijks maakten verenigingen de oevers van de Maas en Waal schoon: de Maas- en Waaljutters. Zo verdienden ze een zakcentje én droegen bij aan de natuur van West Maas en Waal. Dat deden we 2 keer per jaar: in het voor- en najaar.

We stoppen met de Maas- en Waaljutters

We gaan dit jaar als gemeente niet meer jutten in de uiterwaarden. Hiervoor zijn een aantal redenen:

 • Voor het opruimen van zwerfafval zijn er twee optimale perioden in het jaar. In het voorjaar en in het najaar. Dit heeft onder andere te maken met de hoge waterstand en de hoogte van de begroeiing.
 • IVN heeft in het voorjaar al een opruimactie in de uiterwaarden, en we willen hier graag rekening mee houden.
 • IVN vraagt vrijwilligers om de uiterwaarden op te ruimen. Wie dit graag wil (blijven) doen kan zich aanmelden bij IVN(externe link).

We beginnen met Polderjutters

Zaterdag 22 april en zaterdag 28 oktober kunnen verenigingen weer in onze gemeenten gaan jutten. Voor het opruimen ontvangt u een vergoeding van minimaal € 250,-. De hoogte van het bedrag hangt onder andere af van de grootte van het schoon te maken gebied

Verenigingen die gaan polderjutten 

Er waren 19 verenigingen die zich aanmeldden. Hiervan selecteerden we 13 verenigingen volgens de beschreven selectiemethode. Deze verenigingen gaan op zaterdag 22 april aan de slag:

Naam verenigingVestigingsplaats
vv SIOKBoven-Leeuwen
Volleybalvereniging ISALA '77 Beneden-Leeuwen
Zanggroep CharmMaasbommel
VV ToucheDreumel
Ltc Dreumel ‘ 75 Dreumel
Dorpsplatform Mooi Appeltern Appeltern
Corsoclub Maas en Waal Beneden-Leeuwen 
Toneelvereniging Durvuttis Dreumel
buurtvereniging De Bloemenbuurters Beneden-Leeuwen 
Dorpsmoestuin West Maas en Waal Waalbandijk, Beneden-Leeuwen /Wamel 
SLAG Alphen 
Maas en Waalse Oogstdagen Wamel
Muziekvereniging PWA Appeltern

Wat zijn de voorwaarden om mee te doen?

 • De vereniging komt uit de gemeente West Maas en Waal.
 • Er zijn minimaal 4 personen (volwassenen) om te jutten.
 • De vereniging is beschikbaar op zaterdag 22 april én zaterdag 28 oktober. 
 • Kinderen jonger dan 13 jaar mogen niet mee. 
 • Kinderen tussen 13 en 15 jaar mogen alleen mee onder begeleiding.
 • Per vereniging is er één verantwoordelijke/contactpersoon.

Met ‘vereniging’ bedoelen we ook maatschappelijke organisaties.

We selecteren bij meer inschrijvingen dan plaatsen

Het aantal verenigingen die we nodig hebben, hangt af van het aantal schoon te maken gebieden.

Bij de selectie houden we rekening met het volgende:

 • Verenigingen die nog niet eerder hebben gejut, hebben voorrang.
 • Daarna krijgen verenigingen die het langst niet hebben meegedaan een kans. 
 • Vervolgens loten we als dit nodig is.

Stel gerust uw vragen

Dit doet u door te mailen naar milieu@westmaasenwaal.nl of te bellen met 14 0487.

Heeft u gevonden wat u zocht?