Logo Polderjutters

Jaarlijks maakten verenigingen de oevers van de Maas en Waal schoon: de Maas- en Waaljutters. Zo verdienden ze een zakcentje én droegen bij aan de natuur van West Maas en Waal. Dat deden we 2 keer per jaar: in het voor- en najaar.

We stoppen met de Maas- en Waaljutters

We gaan dit jaar als gemeente niet meer jutten in de uiterwaarden. Hiervoor zijn een aantal redenen:

 • Voor het opruimen van zwerfafval zijn er twee optimale perioden in het jaar. In het voorjaar en in het najaar. Dit heeft onder andere te maken met de hoge waterstand en de hoogte van de begroeiing.
 • IVN heeft in het voorjaar al een opruimactie in de uiterwaarden, en we willen hier graag rekening mee houden.
 • IVN vraagt vrijwilligers om de uiterwaarden op te ruimen. Wie dit graag wil (blijven) doen kan zich aanmelden bij IVN(externe link).

We beginnen met Polderjutters

Zaterdag 22 april en zaterdag 28 oktober kunnen verenigingen weer in onze gemeenten gaan jutten. Voor het opruimen ontvangt u een vergoeding van minimaal € 250,-. De hoogte van het bedrag hangt onder andere af van de grootte van het schoon te maken gebied

Aanmelden voor Polderjutten

U kunt niet meer aanmelden.

Uiterlijk 3 april laten wij weten welke verenigingen mee kunnen doen. Wanneer we meer aanmeldingen hebben dan schoon te maken gebieden, gaan we loten.

Wat zijn de voorwaarden om mee te doen?

 • De vereniging komt uit de gemeente West Maas en Waal.
 • Er zijn minimaal 4 personen (volwassenen) om te jutten.
 • De vereniging is beschikbaar op zaterdag 22 april én zaterdag 28 oktober. 
 • Kinderen jonger dan 13 jaar mogen niet mee. 
 • Kinderen tussen 13 en 15 jaar mogen alleen mee onder begeleiding.
 • Per vereniging is er één verantwoordelijke/contactpersoon.

Met ‘vereniging’ bedoelen we ook maatschappelijke organisaties en groepen vrijwilligers.

We selecteren bij meer inschrijvingen dan plaatsen

Het aantal verenigingen die we nodig hebben, hangt af van het aantal schoon te maken gebieden.

Bij de selectie houden we rekening met het volgende:

 • Verenigingen die nog niet eerder hebben gejut, hebben voorrang.
 • Daarna krijgen verenigingen die het langst niet hebben meegedaan een kans. 
 • Vervolgens loten we als dit nodig is.

Stel gerust uw vragen

Dit doet u door te mailen naar milieu@westmaasenwaal.nl of te bellen met 14 0487.

Heeft u gevonden wat u zocht?