Om de plannen voor dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling van het project Meanderende Maas uit te voeren, zijn diverse besluiten van overheidsinstanties nodig. Vorig jaar lagen de ontwerpbesluiten ter inzage. De ontvangen zienswijzen zijn beantwoord en hebben geleid tot gedeeltelijke wijzigingen in de plannen. Nu zijn de besluiten definitief vastgesteld en liggen ze ter inzage.

Besluiten ter inzage

De besluiten en de bijbehorende relevante stukken zijn in te zien van 23 mei 2024 tot en met 4 juli 2024 op de volgende manieren:

Ook zijn de besluiten op afspraak digitaal in te zien op het kantoor van de bevoegde instanties. Voor een afspraak kunt u contact opnemen via info@meanderendemaas.nl.

Inloopbijeenkomsten

Wilt u meer toelichting op de besluiten of de wijzigingen in de plannen? Kom dan naar één van de inloopbijeenkomsten op:

  • Dinsdag 4 juni: Acropolis in Megen (Broeder Everardusplein 1)
  • Donderdag 6 juni: Acropolis in Megen (Broeder Everardusplein 1)

Deze inloopbijeenkomsten zijn van 16.00 tot 20.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Beroepsprocedure

Gedurende de periode van 23 mei tot en met 4 juli 2024 kan beroep worden ingesteld tegen de besluiten. Dit kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op raadvanstate.nl.

Over Project Meanderende Maas

Project Meanderende Maas gaat de dijk van Ravenstein tot Lith versterken, de Maas aan Gelderse én Brabantse zijde meer ruimte geven en het gebied mooier en economisch sterker maken. Tien organisaties werken samen met bewoners, ondernemers en belanghebbenden aan de toekomst van het karakteristieke gebied rond de Maas. Met oog voor de bestaande kwaliteiten.

Het resultaat: een sterkere dijk en een prachtig gebied met ruimte voor mens, rivier en natuur. Veilig en mooi. Meer informatie vindt u op meanderendemaas.nl.