Wereldpsychologen is een stichting uit Nederland. Zij brengen je in contact met een professionele psycholoog die je op vrijwillige basis (meestal online) kan ondersteunen. Indien nodig kunnen zij een tolk zoeken.

Website: www.wereldpsychologen.nl(externe link)
Mail: wereldpsychologen@gmail.com

Psychological help

Wereld Psychologen is a foundation from the Netherlands. They will bring you in contact with a professional psychologist who can support you (mostly online) at volunteer basis. If necessary they ca narrange a translater.

Website: www.wereldpsychologen.nl(externe link)
Mail: wereldpsychologen@gmail.com

Психологічна допомога

Wereld Psychologen - це фонд з Нідерландів. зв’яжуть вас із професійним психологом, який може підтримати вас (переважно онлайн) на волонтерських засадах. При необхідності вони можуть надати перекладача.

веб-сайт: www.wereldpsychologen.nl
Пошта: wereldpsychologen@gmail.com