Wereldpsychologen is een stichting uit Nederland. Zij brengen je in contact met een professionele psycholoog die je op vrijwillige basis (meestal online) kan ondersteunen. Indien nodig kunnen zij een tolk zoeken.

Website: www.wereldpsychologen.nl
Mail: wereldpsychologen@gmail.com