De gemeenteraad vergadert doorgaans één keer in de vier/vijf weken om 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De gemeenteraad neemt besluiten op basis van raadsvoorstellen die gemaakt worden door het college van burgemeester en wethouders, het presidium, een fractie of een raadslid.

Op ons raadsinformatiesysteem vindt u alle agenda's, vergaderstukken en verdere informatie over de vergaderingen. U kunt hier ook de vergaderingen live meekijken of terugkijken.

Naar het raadsinformatiesysteem

  • Voorafgaand aan elke raadsvergadering plaatsen wij de agenda en vergaderstukken online.
  • Raadsleden hebben de mogelijkheid om naar aanleiding van de stukken vragen te stellen. De vragen en de antwoorden (indien beantwoord) zijn te vinden in het raadsinformatiesysteem bij het onderdeel raadsvragen.
  • Alle vergaderstukken vanaf 2011 kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem.

Vergaderingen terugkijken

U kunt alle vergaderingen van de gemeenteraad digitaal terugluisteren of -kijken. Er worden geen schriftelijke verslagen meer gemaakt van de vergaderingen van de gemeenteraad. Het opname van de vergadering is de eerstvolgende werkdag ná de vergadering beschikbaar. Het betreft een onbewerkt videobestand van de gehele vergadering. Tevens kunt u dan de (concept)besluitenlijst bekijken. In de week na de vergadering is het bewerkte videobestand beschikbaar.

Inspreken tijdens een Raadsvergadering

Aan het begin van de raadsvergadering kunt u, staande achter de microfoon, inspreken om uw mening te geven over een geagendeerd onderwerp.
Er mag in totaal maximaal 30 minuten worden ingesproken. Iedere inspreker krijgt maximaal 5 minuten de tijd voor zijn inbreng. Als er meer dan 6 insprekers zijn dan wordt de totale tijd verdeeld over het aantal insprekers.

Wilt u van het spreekrecht tijdens de raadsvergadering gebruik maken?

Dan kunt u zich direct voorafgaande aan de vergadering aanmelden. De voorzitter van de vergadering zal aan het begin van de vergadering vragen of iemand gebruik wil maken van het recht om in te spreken. Ook kunt u zich telefonisch of via griffie@westmaasenwaal.nl aanmelden bij de griffie, voor 16.00 uur op de dag van de vergadering. Vermeldt u dan uw naam, adres en telefoonnummer en het agendapunt waarover u wilt inspreken.

Heeft u gevonden wat u zocht?