De gemeenteraad vergadert doorgaans één keer in de vier/vijf weken om 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De gemeenteraad neemt besluiten op basis van raadsvoorstellen die gemaakt worden door het college van burgemeester en wethouders, het presidium, een fractie of een raadslid.
 

  • Voorafgaand aan elke raadsvergadering plaatsen wij de agenda en vergaderstukken online. Wilt u hierop ook graag per mail geattendeerd worden? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden.
    Aanmelden attendering
  • Raadsleden hebben de mogelijkheid om naar aanleiding van de stukken vragen te stellen. De vragen en de antwoorden (indien beantwoord) zijn te vinden in het raadsinformatiesysteem bij het onderdeel raadsvragen.
  • Alle vergaderstukken vanaf 2011 kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem.

Audioverslagen beluisteren

U kunt alle vergaderingen van de gemeenteraad digitaal beluisteren. Er worden geen schriftelijke verslagen meer gemaakt van de vergaderingen van de gemeenteraad. Het geluidsbestand is de eerstvolgende werkdag ná de vergadering beschikbaar. Het betreft een onbewerkt geluidsbestand van de gehele vergadering. Tevens kunt u dan de (concept)besluitenlijst bekijken. Uiterlijk drie werkdagen ná de vergadering is het bewerkte geluidsbestand beschikbaar.

Inspreken tijdens een Raadsvergadering

Aan het begin van de raadsvergadering kunt u, staande achter de microfoon,  inspreken om uw mening te geven over een geagendeerd onderwerp.
Er mag in totaal maximaal 30 minuten worden ingesproken. Iedere inspreker krijgt maximaal 5 minuten de tijd voor zijn inbreng. Als er meer dan 6 insprekers zijn dan wordt de totale tijd verdeeld over het aantal insprekers.

Wilt u van het spreekrecht tijdens de raadsvergadering gebruik maken?

Dan kunt u zich direct voorafgaande aan de vergadering aanmelden. De voorzitter van de vergadering zal aan het begin van de vergadering vragen of iemand gebruik wil maken van het recht om in te spreken. Ook kunt u zich telefonisch of via griffie@westmaasenwaal.nl aanmelden bij de griffie, voor 16.00 uur op de dag van de vergadering. Vermeldt u dan uw naam, adres en telefoonnummer en het agendapunt waarover u wilt inspreken.

Heeft u gevonden wat u zocht?