Recreatiewoning bewonen

Wat is het?

Gaat u in een recreatieverblijf (woning, chalet of stacaravan) wonen?

Dan is deze informatie voor u van belang. Het permanent wonen in een recreatieverblijf is namelijk niet toegestaan.

Waarom is permanent wonen in een recreatieverblijf niet toegestaan?

Wij hebben een aantal redenen om het permanent wonen in een recreatieverblijf tegen te gaan:

 • Er verdwijnen recreatiewoningen, waardoor de recreant minder mogelijkheden tot recreëren heeft.
 • Door permanent bewoonde recreatiewoningen ‘verschiet’ het recreatiegebied van kleur. Het ziet er meer uit als woonomgeving dan als recreatiegebied.
 • Permanent bewoonde recreatieverblijven hebben een negatief effect op het gebruik van het totale recreatiegebied.
 • Er kan een (brand)veiligheidsprobleem ontstaan, omdat er andere bouwtechnische eisen gelden voor recreatieverblijven dan voor verblijven die bedoeld zijn voor permanente bewoning.

Wat is een recreatieverblijf?

Een recreatieverblijf heeft een aantal kenmerken:

 • Het gaat om een (deel van een) gebouw (recreatiewoning/appartement) of een andere ruimte (chalet of stacaravan).
 • De ruimte is bedoeld voor verblijfsrecreatie. Dit is geregeld in het bestemmingsplan.
 • De gebruikers hebben hun hoofdverblijf elders.

Twijfelt u of een gebouw bestemd is voor recreatie of voor wonen? Informeer dan bij ons.

Wanneer is er sprake van permanent wonen in een recreatieverblijf?

U wordt als permanente bewoner van een recreatieverblijf gezien wanneer u:

 • in een recreatieverblijf woont
 • op het betreffende adres volgens de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven bent
 • u geen andere, zelfstandige en legale woonruimte hebt.

Het recreatieverblijf wordt dan als hoofdverblijf gebruikt.

Wanneer is duidelijk dat niet permanent in een recreatieverblijf wordt gewoond?

 • U beschikt over een aantoonbaar hoofdverblijf elders in Nederland.
 • U woont daar ook feitelijk.
 • U staat op dat adres ingeschreven volgens de Basisregistratie Personen (BRP).
 • Let op: een postbusnummer is nooit een hoofdverblijf.

Wanneer u ons vraagt om u in te schrijven op het adres van een recreatieverblijf, dan zijn wij dit wettelijk verplicht. Hiermee geven wij u geen toestemming om permanent op het betreffende adres te gaan wonen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het team Ruimte, via telefoonnummer 14 0487.

Heeft u gevonden wat u zocht?