RefugeeHelp.nl is een platform voor en door vluchtelingen. | A platform for and by refugees. | Платформа для біженців і для біженців. | Платформа для беженцев и для беженцев.

RefugeeHelp.nl is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Het dynamische platform biedt informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. Hier staan de wensen en behoeften van vluchtelingen voorop, komen vraag en aanbod samen en kan iedereen die zich wil inzetten voor vluchtelingen inspiratie opdoen en bijdragen. Ga naar de website van RefugeeHelp. Kies een andere taal via de vlag rechtsboven.

RefugeeHelp.nl is a platform for and by refugees.

RefugeeHelp.nl is the online starting point for Ukrainian refugees in the Netherlands and everyone who wants to help. The dynamic platform offers relevant information and bundles initiatives from the government, NGOs, companies, and individuals. The wishes and needs of refugees are paramount here, supply and demand come together and anyone who wants to get involved with refugees can find inspiration and support.

RefugeeHelp.nl - це платформа для біженців та від біженців.

RefugeeHelp.nl — це стартова онлайн-платформа для українських біженців у Нідерландах та всіх, хто хоче допомогти. Динамічна платформа пропонує актуальну інформацію та поєднує ініціативи уряду, неурядових організацій, компаній та приватних осіб. Бажання та потреби біженців знаходяться в центрі уваги, попит та пропозиція сходяться воєдино, і кожен, хто хоче допомогти біженцям, може знайти натхнення та зробити свій внесок.

RefugeeHelp.nl - это платформа для беженцев и от беженцев.

RefugeeHelp.nl — это стартовая онлайн-площадка для украинских беженцев в Нидерландах и всех, кто хочет помочь. Динамическая платформа предлагает актуальную информацию и объединяет инициативы правительства, неправительственных организаций, компаний и частных лиц. Желания и потребности беженцев находятся в центре внимания, спрос и предложение сходятся воедино, и каждый, кто хочет помочь беженцам, может найти вдохновение и внести свой вклад.