West Maas en Waal is aangesloten bij Regio Rivierenland. Regio Rivierenland organiseert een goede samenwerking tussen de tien gemeenten liggend in de Betuwe, Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal, zodat zij samen sterker staan. Deze samenwerking zorgt voor een leefbaar Rivierenland waarin het prettig wonen, werken en recreëren is.

Regio Rivierenland heeft het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 vastgesteld. Hierin staat omschreven waarvoor Regio Rivierenland zich gaat inzetten om de ontwikkeling van de regionale agribusiness, economie, logistiek, recreatie en toerisme te stimuleren.

Tevens heeft Regio Rivierenland sinds 2017 het Regionaal InvesteringsFonds opgezet. Dit is bedoeld om u een laatste steuntje in de rug te geven om uw plannen waar te maken. Deze steun is niet alleen financieel, maar komt ook in de vorm van kennis, ervaring en praktische hulp. De initiatieven moeten wel direct bijdragen aan minimaal één van de ambities uit het Regionaal Ambitiedocument 2016 - 2020.

Heeft u gevonden wat u zocht?