West Maas en Waal is aangesloten bij Regio Rivierenland(externe link). Regio Rivierenland organiseert een goede samenwerking tussen de tien gemeenten liggend in de Betuwe, Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal, zodat zij samen sterker staan. Deze samenwerking zorgt voor een leefbaar Rivierenland waarin het prettig wonen, werken en recreëren is.

Regio Rivierenland heeft het Regionaal Ambitiedocument 2022-2025link naar pdf bestand vastgesteld. Hierin staat omschreven waarvoor Regio Rivierenland zich gaat inzetten om de ontwikkeling van de regionale agribusiness, economie, logistiek, recreatie en toerisme te stimuleren.

In 2017 heeft Regio Rivierenland het Regionaal InvesteringsFonds (RIF) opgezet. Dit is bedoeld om u een laatste steuntje in de rug te geven om uw plannen waar te maken. Deze steun is niet alleen financieel, maar komt ook in de vorm van kennis, ervaring en praktische hulp. In juni 2022 is er gestart met de opvolger van dit investeringsfonds, het Regionaal StimuleringsFonds(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?