Regioplan voor toekomstbestendige culturele infrastructuur

Dit is een oud bericht.

Op 26 januari jl. presenteerden de acht gemeenten van regio Rivierenland gezamenlijk het regioplan ‘Inspirerend Rivierenland’ aan de provincie Gelderland. Met dit plan komen zij in aanmerking voor 650.000 euro voor provinciale ondersteuning van podiumkunsten en cultureel erfgoed in de regio. Namens alle wethouders nam gedeputeerde Peter Drenth van Cultuur het regioplan in theater de Poorterij te Zaltbommel in ontvangst.

Het is de eerste keer dat de regiogemeenten samenwerkten aan een regioplan voor cultuur. Dit gebeurde in nauwe samenwerkingen met culturele instellingen en de provincie. Gezamenlijk gaan de handen op elkaar voor versterking van de culturele infrastructuur in de regio Rivierenland. Opvallend aan het plan is de aanpak door samenwerking en kennisdeling.

Culturele toekomst

Volgens Rutger van Stappershoef, voorzitter van de bestuurstafel en wethouder Cultuur in West Betuwe, leidt dát juist tot een toekomstbestendige culturele infrastructuur. “In Rivierenland hebben we een buitengewoon rijke historie. Denk aan alle rivieren met het dijkenlandschap, de boomgaarden vol bloesem en de dorpen en vestingsteden met alle cultuurhistorische iconen, theaters en podia. Het plan verbindt de historie met de landschappen en versterkt de regio. Zo bouwen we aan een betekenisvolle culturele toekomst voor iedereen.”

Cultureel erfgoed

Het regioplan versterkt het historisch besef en promoot tegelijkertijd het rivierengebied. Door de inzet van theatervoorstellingen en een speurtocht met de smartphone, ontdekken jong en oud de geschiedenis van het rivierengebied. Ook investeren de regiogemeenten in innovatieve en publieksvriendelijke presentaties voor een negental musea in Rivierenland en het Regionaal Archief Rivierenland (RAR). Hierbij is veel aandacht voor de ontstaansgeschiedenis en de historie van de regio. Cultuurgedeputeerde Peter Drenth: “Ik ben blij met het regioplan. In Rivierenland is de afgelopen periode veel gebeurd op het terrein van cultuur en erfgoed. Je ziet in het regioplan de opbrengst van de samenwerking tussen de gemeenten. Rivierenland mag hier trots op zijn en dat is de provincie ook!”

Podiumkunsten

Ook richt het regioplan meer op aanbod en innovatie van theaters en podia. Van Stappershoef: “Ieder theater of podia heeft zijn eigen karakter. Door goed samen te werken creëren we de mogelijkheid voor een breed cultureel aanbod in de hele regio. En dat trekt een breder en nieuw publiek.” Ook is er in het plan ruimte voor innovatie. “De coronapandemie laat ons beseffen dat we podia moeten inrichten met digitale mogelijkheden voor livestream. Dat biedt ook kansen voor nieuwe doelgroepen. En zo worden podia ook inclusiever.”

Extra financiële armslag

De sterke samenwerking tijdens het voortraject geeft de regiogemeenten veel vertrouwen in de uitvoer. Daarom co-financieren zij gezamenlijk nog eens ruim 130.000 euro extra. Dat betekent dat er bijna 800.000 euro beschikbaar is. De uitvoer van het plan komt te liggen bij de partners zelf. Ze krijgen daarbij advies van Cultuur Oost. Na goedkeuring door de provincie verwacht men na de zomer van 2022 de eerste zichtbare resultaten. De acht regiogemeente zijn: Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.