Gemeente West Maas en Waal hecht veel belang aan de beveiliging van haar systemen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek in de systemen te vinden is.
Wanneer u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, vernemen wij dit graag van u, zodat wij snel gepaste maatregelen kunnen nemen.

Hoe u een melding kunt doen leest u hieronder.

Responsible Disclosure

Gemeente West Maas en Waal hecht veel belang aan de beveiliging van haar systemen. Ondanks
alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek in de systemen te vinden is.
Wanneer u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, vernemen wij dit graag van u, zodat
wij snel gepaste maatregelen kunnen nemen. Door het maken van een melding verklaart u zich als
melder akkoord met onderstaande afspraken over Responsible Disclosure en zal de gemeente West
Maas en Waal uw melding conform onderstaande afspraken afhandelen.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen te mailen naar informatieveiligheid@westmaasenwaal.nl. Versleutel uw bevindingen door middel van bijvoorbeeld 7-Zip File Manager om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt.
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen.
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • Contactgegevens achter te laten zodat we met u in contact kunnen treden om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal één e-mailadres of telefoonnummer achter. Dien de melding a.u.b. zo snel mogelijk in na ontdekking van de kwetsbaarheid.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker, en
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij
een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Als u vragen of verzoeken heeft over deze verklaring dan kunt u hierover contact opnemen met de
Functionaris Gegevensbescherming via fg@westmaasenwaal.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?