Wat is het?

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor bijvoorbeeld het gebruik van het riool. Eigenaren van woningen en bedrijven moeten deze belasting betalen. De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing voor: de inzameling en afvoer van afvalwater, de kosten voor de inzameling en de afvoer van regen, sneeuw en hagel, het onderhoud aan bijvoorbeeld retentievijvers, wadi’s en drainagesystemen.

De gemeente beslist op 1 januari of u voor dat jaar een belastingaanslag ontvangt. U  krijgt deze aanslag dan van de BSR. Als u uw woning of bedrijf in de loop van het jaar aan een andere eigenaar verkoopt, heeft dit geen invloed op de belastingheffing over dat jaar. Meestal wordt dit bij de koop door de notaris verrekend.

Wat moet ik doen?

U betaalt de rioolheffing.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

De BSR verzorgt de heffing en inning van rioolheffing voor de gemeente West Maas en Waal. Uw bezwaarschrift moet u daarom ook daar indienen.

Heeft u gevonden wat u zocht?