Wat is het?

De gemeente kan u helpen als u zich niet meer zelfstandig kunt verplaatsen. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel krijgen.

Hoe werkt het?

Door een consulent van VraagWijzer wordt tijdens een huisbezoek met u besproken welke problemen u ervaart in het uzelf verplaatsen. Soms is het direct duidelijk en is een rolstoelvoorziening noodzakelijk. Soms is het niet volledig duidelijk en is het nodig een onafhankelijk medisch advies op te vragen. Ook kan worden geconcludeerd dat u eerst gebruik kunt maken van een tijdelijke rolstoel van een uitleenpunt. Wij noemen dit een voorliggende voorziening. De consulent zal u in dat geval verder informeren hoe u dit zelf kunt regelen.

De rolstoelvoorziening kan worden geleverd in de vorm van zorg in natura. Dat houdt in dat een aanbieder waarmee de gemeente een contract heeft de voorziening levert. Dat kan een handbewogen of elektrische rolstoel zijn voor incidenteel of permanent gebruik. Of een aanpassing aan een al aanwezige rolstoel.

U kunt er ook voor kiezen de voorziening zelf te regelen. In dat geval krijgt u dan een geldbedrag (persoonsgebonden budget genaamd).

Voor een rolstoel bent u geen eigen bijdrage verschuldigd.

Wat moet ik doen?

  • U neemt contact op met VraagWijzer via 0487 790 790.U kunt ook mailen naar info@vraagwijzerwmw.nl
  • U maakt daarbij melding van uw probleem.
  • Een consulent van VraagWijzer maakt met u een afspraak voor een gesprek bij u thuis. Daarin wordt met u uw probleem verder besproken en samen met u gezocht naar een mogelijke oplossing.
  • U ontvangt hiervan een verslag (persoonlijk ondersteuningsplan) dat u ondertekent en eventueel van opmerkingen voorziet en terug stuurt naar VraagWijzer.
  • Daarmee heeft u meteen een aanvraag ingediend als in het verslag is aangegeven dat de oplossing door de gemeente moet worden verzorgd (of als u heeft aangegeven dat u het niet eens bent met de in het verslag aangegeven oplossing en van mening bent dat de gemeente een oplossing voor uw probleem moet bieden).

Hoe lang duurt het?

Nadat u zich heeft gemeld bij VraagWijzer moet het totale onderzoek in 6 weken zijn afgerond. Na terugontvangst van het verslag, met de daarin opgenomen aanvraag voor een gemeentelijke oplossing, ontvangt u binnen 2 weken bericht of u hiervoor in aanmerking komt.

Heeft u gevonden wat u zocht?