Ongeveer 100 inwoners waren op 19 oktober 2021 aanwezig bij de bewonersavond over woningbouw in Altforst. Een hele mooie opkomst!  Na deze avond hebben de inwoners een digitaal reactieformulier over dit onderwerp ingevuld. We zijn blij met de vele reacties. Deze geven ons een goed beeld van wat zij vinden van woningbouw in hun dorp. Zie de tabellen.

Ik vind het een goed idee dat er nieuwe woningen in Altforst gebouwd gaan worden (134 reacties)

Ja96,3%
Nee3,7%

Ik vind de besproken locatie geschikt voor woningbouw (129 reacties)

Ja69%
Nee31%

In vind dat in de komende 20 jaar het volgende aantal woningen in Altforst gebouwd kan worden (129 reacties)

25 woningen7,8%
50 woningen11,6%
100 woningen80,6%

Inwoners zijn blij met nieuwe woningen

Uit de reacties blijkt dat een grote meerderheid van de inwoners van Altforst het een goed idee vindt dat er woningen worden gebouwd. Nieuwe woningen kunnen vergrijzing tegengaan en komen ten goede van de leefbaarheid. Daarnaast krijgen jongeren hierdoor een kans om in hun eigen dorp te blijven wonen. Die mogelijkheid is er nu bijna niet. Nieuwbouw helpt ook om de bestaande voorzieningen te behouden en in de toekomst misschien zelfs uit te breiden. Hierbij wordt er een voorkeur uitgesproken voor betaalbare starterswoningen (voor eigen jeugd) en voldoende seniorenwoningen. Uit meerdere toelichtingen blijkt dat de inwoners die aangaven dat ze het géén goed idee vinden dat er nieuwe woningen komen in Altforst, niet volledig tegen nieuwbouw zijn. Ze spreken alleen hun zorg uit voor grootschalige nieuwbouw, waardoor de karakteristieke uitstraling van het dorp verloren kan gaan.

Meningen over woningbouwlocaties zijn verdeeld

Het dorp is verdeeld over de geschiktheid van de gepresenteerde mogelijke woningbouwlocatie. Een meerderheid vindt de locatie van het masterplan geschikt. Op deze manier wordt de nieuwe wijk een mooie toevoeging aan het dorp. De straten sluiten goed aan op de bestaande wegen en het extra verkeer hoeft niet door de bestaande wijken. Het is een mooie aanvulling op de bestaande bebouwing, zonder dat het karakter van het dorp wordt aangetast. Door veel inwoners is echter aangegeven dat zij (ook) graag alternatieve woningbouwlocaties willen zien. Er is verzocht om meerdere opties te onderzoeken en daarbij rekening te houden met de ontwikkelingen rondom de school en het dorpshuis. Eventueel kan een deel van de gepresenteerde visie wel alvast worden uitgevoerd om te voldoen aan de huidige behoefte.

Woningen zijn  ook nodig voor leefbaarheid

Uit de opgehaalde input blijkt dat een ruime meerderheid kiest voor 100 nieuwe woningen in de komende 20 jaar. Dat betekent een toevoeging van gemiddeld 5 woningen per jaar, een mooie groei voor het dorp. Deze groei draagt bij aan de leefbaarheid en is noodzakelijk om de school en andere voorzieningen levend te houden. Uitbreiding is nodig, maar wel naar verhouding en behoefte van het dorp. Mogelijkheden zoals bouwen in CPO-vorm wordt positief ontvangen.

We gaan een integrale visie opstellen 

Er zijn op dit moment veel ontwikkelingen in Altforst. Inwoners van het dorp gaven dit ook aan tijdens de bewonersavond. Dorpshuis De Uithof heeft de wens om te verbouwen (of nieuwbouwen). Voor het bestaan van de basisschool is nieuwbouw noodzakelijk. Rondom voetbalvereniging AAC zijn ontwikkelingen en er zijn diverse initiatieven voor woningbouw.

Al deze ontwikkelingen zijn niet los van elkaar te zien. Daarom hebben we besloten om een integrale visie voor Altforst op te stellen. In deze visie worden alle ontwikkelingen meegenomen. Ook de (mogelijke) toekomstige woningbouwinitiatieven. Dat betekent dat daar op dit moment nog geen besluit over wordt genomen. 

De lopende ontwikkelingen aan de Kerkstraat-Kerkdwarsstraat en aan de Woerdsestraat worden niet vertraagd door het opstellen van de integrale visie. De voorbereiding en realisatie van deze projecten loopt door, zodat er op korte termijn nieuwe woningen in Altforst worden gebouwd.