Wat is het?

Schoolkosten zijn afhankelijk van het soort onderwijs dat uw kind (tot 18 jaar) volgt. De leerplicht bestaat vanaf 5 jaar.

Basisschool

Als ouder betaalt u geen lesgeld voor de basisschool van uw kind. De school kan wel een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten, zoals een sinterklaasfeest of een schoolreisje. Ook moet u betalen voor buitenschoolse opvang (BSO) en voor bepaalde kosten van het overblijven op school (tussenschoolse opvang). Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

Voortgezet onderwijs

Ouders betalen geen lesgeld voor een kind in het voortgezet onderwijs. De meeste boeken krijgt het kind van school. Dit geldt niet voor het middelbaar beroepsonderwijs en particulier voortgezet onderwijs. Sommige lesmaterialen in het voortgezet onderwijs betaalt u zelf, zoals woordenboeken, een rekenmachine of gymspullen. De school kan ook een ouderbijdrage vragen, voor bijvoorbeeld een excursie of schoolkamp. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

Laag inkomen

Schoolgaande kinderen kosten geld: een computer, de ouderbijdrage, schoolreis, noem maar op. Voor gezinnen met een laag inkomen zijn er verschillende subsidieregelingen. Tips leest u op de website van het NIBUD.

Heeft u gevonden wat u zocht?