Wat is het?

Iedere school heeft een ‘zorg- en adviesteam’, of ZAT. Dit wordt ook wel het schoolmaatschappelijk werk genoemd. In deze zorg- en adviesteams werken professionals samen met scholen om problemen van kinderen en jongeren op te lossen.

Professioneel zorgteam

De professionals van het zorg- en adviesteam zijn bijvoorbeeld de schoolmaatschappelijk werker, de leerplichtambtenaar en de orthopedagoog. Natuurlijk is er ook een goede samenwerking met VraagWijzer West Maas en Waal nodig. Iedereen werkt zo goed mogelijk samen om leerlingen met complexe zorgvragen snel passende hulp te bieden.

Hoe werkt het?

Problemen oplossen

Sommige leerlingen hebben bijvoorbeeld gedrags-, ontwikkelings-, of leerproblemen. Door op tijd die problemen te signaleren en op te lossen, kan een ZAT ervoor zorgen dat een leerling zo snel mogelijk weer goed meedraait op school. Ook ouders worden zo veel mogelijk bij de hulpverlening betrokken.

Het doel van ZAT

Natuurlijk is het belangrijk om spijbelen en schooluitval te voorkomen. Het uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat leerlingen op een goede en positieve manier hun schooltijd doorlopen en dus ook op tijd hun diploma of startkwalificatie behalen.

Heeft u gevonden wat u zocht?