Sociaal Medische Indicatie voor kinderopvang

Wat is het?

Sociaal Medische Indicatie voor kinderopvang is een regeling voor ouders die kinderopvang nodig hebben vanwege een urgente medische en/of sociale reden. Professionals om het gezin heen kunnen bevestigen dat de noodzaak voor opvang van het kind hoog is en ondersteunen de aanvraag.

Voorwaarde: u heeft (tijdelijk) geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Hoe werkt het?

U maakt gebruik van deze regeling omdat u tijdelijk niet in staat bent om voor uw kind te zorgen. Dit heeft een sociale en/of medische reden. U verwacht na afloop weer in staat te zijn om (met of zonder hulp) voor uw kind te zorgen. U kunt maximaal 6 maanden gebruik maken van deze regeling. In een heel enkel geval is een verlenging mogelijk.
Uw kind is tussen 0 - 12 jaar of nog niet begonnen aan het voortgezet onderwijs.

Wat moet ik doen?

Via onderstaande button kunt u uw aanvraag indienen. Alle vragen moeten worden beantwoord. Zo voorkomen we vertraging in het behandelen van de aanvraag. U wordt daarna door VraagWijzer uitgenodigd voor een gesprek. Uw hulpverlener mag op uw verzoek hierbij aanwezig zijn.

Aanvraagformulier Sociaal Medische Indicatie

Zorg dat u het burgerservicenummer van uzelf, uw kind(eren) en uw eventuele partner bij de hand hebt.

Extra informatie

U kunt hulp krijgen bij het invullen van het aanvraagformulier. De thuisadministratie van Sociom is bereikbaar via 0485 700 500. U kunt ook mailen naar Anja Valckx van Sociom: anjavalckx@sociom.nl

Meer informatie is te vinden op sociom.nl

Meer informatie vindt u in de beleidsregel Kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie.

Contactgegevens VraagWijzer West Maas en Waal

Openingstijden VraagWijzer:

  • maandag, woensdag en vrijdag: 09.00-12.30 uur
  • dinsdag en donderdag: 09.00-12.30 uur en 13.00-16.00 uur

Heeft u gevonden wat u zocht?