Wat is de Toekomstbestendig Wonen Lening?

U bent woningeigenaar in onze gemeente en u wilt energie besparen of uw huis duurzamer maken. Bijvoorbeeld door isoleren of het plaatsen van zonnepanelen. Misschien wilt u ook aanpassingen doen in uw huis waardoor u er kunt blijven wonen als u ouder wordt. Bijvoorbeeld door een slaap- en badkamer op de begane grond te maken. De Toekomstbestendig Wonen Lening maakt het voor u mogelijk!

Lening via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland

Samen met de Provincie bieden wij de mogelijkheid om een aantrekkelijke lening af te sluiten voor het verbeteren van uw huis: de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’. We verstrekken de Toekomstbestendig Wonen Lening via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Op de website van SVn (externe link)vindt u meer informatie over de Toekomstbestendig Wonen Lening.

U kunt gebruik maken van de lening als u:

 • Uw woning wilt verduurzamen;
 • Asbest van het dak wilt verwijderen;
 • De fundering wilt herstellen;
 • Levensloopbestendige maatregelen wilt treffen.

Daarbij geldt wel, dat u altijd minimaal 1 energiemaatregel moet nemen. Een energiemaatregel is bijvoorbeeld dakisolatie of zonnepanelen. In de inspiratielijst maatregelen Toekomstbestendig Wonen Lening vindt u meer voorbeelden.

Aanvragen van de lening in stappen

 1. Bepaal welke lening het beste bij u past. Er zijn 4 vormen van de lening. Weet u niet welke leenvorm het best bij uw situatie past? Neem contact op met uw financieel adviseur.
 2. Kies welke maatregelen u wilt nemen. U moet altijd tenminste 1 energiemaatregel nemen. Weet u niet welke duurzaamheidsmaatregel u het best kan nemen? Neem dan contact op met het Energieloket(externe link) van gemeente West Maas en Waal.
 3. Vul de online aanvraag in. U stuurt een begroting (offertes en/of plan van aanpak met kostenraming) mee. Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Stuur deze dan ook mee.
 4. De gemeente West Maas en Waal beoordeelt uw aanvraag binnen 8 weken. U krijgt een brief waarin we uw aanvraag goedkeuren of om meer informatie vragen. Als uw aanvraag is goedgekeurd, leest u in de brief hoe u bij SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) de lening afsluit.
 5. SVn doet een krediettoets(externe link) en stuurt u de leningsofferte.
 6. U tekent de overeenkomst voor de lening van SVn en stuurt deze terug. Pas daarna mag u beginnen met het uitvoeren van de maatregelen. U stuurt uw facturen op en deze worden daarna uitbetaald.

DigiD linkAanvragen Toekomstbestendig Wonen Lening

Aanvragen Toekomstbestendig Wonen Lening (printen)

Voorwaarden

De voorwaarden vindt u in de verordening Toekomstbestendig wonen Gelderland(externe link). De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U bent eigenaar van een woning in de gemeente West Maas en Waal
 • Uw maatregelen leiden altijd tot energiebesparing. Eventueel aangevuld met levensloopbestendigheid, asbestsanering of funderingsherstel
 • De werkzaamheden waarvoor u de lening aanvraagt zijn nog niet begonnen of afgerond
 • De lening bedraagt, afhankelijk van leningsvorm, minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-

Kijk voor actuele rentetarieven(externe link) op de website van Svn.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het energiezuinig maken van uw woning? Neemt u dan contact op met het Energieloket(externe link) van gemeente West Maas en Waal.

Heeft u vragen over de voorwaarden, procedure en beoordeling van deze lening? Neem dan contact op met de gemeente.

Heeft u gevonden wat u zocht?