De gemeente kan een gehandicaptenparkeerplaats voor u reserveren als:

  • u beschikt een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder;
  • u geen mogelijkheid heeft op eigen terrein te parkeren;
  • de gewenste locatie van de gehandicaptenparkeerplaats op gemeentegrond ligt;
  • het instellen van deze locatie als parkeerplaats voor u geen verkeersonveilige situatie met zich meebrengt;
  • de parkeerdruk in de omgeving zo hoog is, dat het regelmatig voorkomt dat u de auto niet nabij u woning kunt parkeren;
  • de plaatselijke kenmerken zich niet verzetten tegen realisatie van de parkeerplaats (elke aangevraagde locatie wordt beoordeeld of het mogelijk en wenselijk is).
  • de politie geen verkeerskundige bezwaren heeft tegen een gehandicaptenparkeerplaats op de gevraagde locatie.

Heeft u slechts de beschikking over een gehandicaptenparkeerkaart voor passagier?

Er gelden aanvullende eisen voordat u in aanmerking komt voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats. De wet schrijft voor dat het gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart direct verband moet houden met het vervoer van de gehandicapte. We moeten dus terughoudend omgaan met het aanleggen van gereserveerde parkeerplaatsen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart voor passagier. De bestuurder van een auto heeft de mogelijkheid de gehandicapte dichtbij de voordeur te brengen om vervolgens een parkeerplaats te zoeken. In uw geval kan dat moeilijk of tijdrovend zijn, vanwege de mate van de handicap. U kunt dat aangeven op het formulier.

Kosten individuele gehandicaptenparkeerplaats

Aan de inrichting van een gehandicaptenparkeerplaats zijn kosten verbonden. Het gaat dan om leges en materiaalkosten. De kosten worden doorberekend en bedragen € 505,-. Als u een nieuwe/andere auto heeft en het onderbord moet worden gewijzigd, bedragen de kosten hiervoor € 151,-. Als u verhuist en u wilt bij uw nieuwe woning ook een gereserveerde parkeerplaats, kost dit € 213,-. Dit zijn de bedragen uit de tarieventabel van de legesverordening 2023. De borden blijven in eigendom van de gemeente.

Tijdsduur en procedure

Na ontvangst van de aanvraag controleert de gemeente deze op volledigheid, juistheid en de locatie wordt gecontroleerd (zie toelichting hierboven). Ook wordt advies gevraagd aan de politie. Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt u een bevestiging per brief en een factuur. Als de parkeerplaats niet wordt toegekend, ontvangt u ook bericht per brief. Als u de brief met goedkeuring ontvangt, betekent dit niet dat de gemeente meteen de borden kan plaatsen. De borden worden besteld en gaat de gemeente met onderstaande procedure aan de gang.

Na goedkeuring van de aanvraag begint het vervolgtraject. Het college van Burgemeester en Wethouders moet voor de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats een verkeersbesluit nemen. Het verkeersbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en er wordt een melding hiervan gemaakt in de gemeenteberichten. Vanaf de publicatiedatum ligt het verkeersbesluit ter inzage en gaat een periode van 6 weken in waarin bezwaar gemaakt kan worden. De ervaring van de gemeente is dat tegen een gehandicaptenparkeerplaats nauwelijks bezwaar gemaakt wordt. We willen daarom de bezwarentermijn niet afwachten. Pas vanaf de dag na de publicatie mogen we de borden plaatsen. De totale doorlooptijd kan enkele weken duren, afhankelijk van de situatie.

Vragen?

Wilt u meer informatie, dan kunt u ons mailen op info@westmaasenwaal.nl of bellen via telefoonnummer 14 0487.

Heeft u gevonden wat u zocht?