Wat is het?

Wat leuk dat u gaat trouwen. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente waar u wilt trouwen. Vroeger heette dit 'in ondertrouw gaan'.

Trouwlocaties in West Maas en Waal

Wanneer u in West Maas en Waal wilt trouwen kunt u kiezen uit de volgende trouwlocaties:

Beneden-Leeuwen

 • Gemeentehuis, trouwzaal
 • Hotel Restaurant De Twee Linden
 • Het Toverbaltheater

Boven-Leeuwen

 • Nederlands Hervormde kerk

Wamel

 • Restaurant De Weeghbrug

Dreumel

 • Zaal ´t Centrum

Maasbommel

 • Nederlands Hervormde kerk
 • Restaurant De Korenmolen

Appeltern

 • Stoomgemaal De Tuut
 • De Tuinen van Appeltern
 • Partyschip De Sluizer
 • Moeke Mooren Partycentrum
 • Riverside Outdoor

Wij raden u aan om geruime tijd voor het huwelijk een afspraak te maken bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis. Dit vergroot de kans dat de datum en de locatie die uw voorkeur hebben nog vrij zijn.

Eigen locatie

Wilt u op een eigen locatie trouwen dan moet u daarvoor toestemming hebben van de eigenaar of beheerder.  Voor deze toestemming heeft u een ingevuld en ondertekende akkoordverklaring nodig.

Akkoordverklaring vrije locatie huwelijk of geregistreerd partnerschap

Hoe werkt het?

Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

 • de trouwdatum;
 • de trouwlocatie;
 • welke trouwambtenaar u wilt;
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
 • of u een trouwboekje wilt;
 • wat de kosten zijn.

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
 • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Wat moet ik doen?

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2en maximaal 4 getuigen hebben.
 • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

Trouwen met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen  
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren
 • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.

Wat kost het?

Kosten trouwen in het gemeentehuis of op een aangewezen locatie

 • Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur € 405,00
 • Gratis op woensdag tussen 9.00 en 10.00 uur
 • Zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur € 594,00

Kosten trouwen op eigen locatie

 • Maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.30 uur € 460,00
 • Zaterdag tussen 9.00 en 16.30 uur € 659,00
 • Voor de kosten van de locatie moet u contact opnemen met de beheerder of eigenaar van het pand

Kosten eigen ambtenaar van de burgerlijke stand

 • Voor het benomen en beëdigen van een persoon naar eigen keuze tot ambtenaar van de burgerlijke stand per dag € 202,00
 • Voor het benoemen zonder beëdiging van een persoon naar eigen keuze tot ambtenaar van de burgerlijke stand per dag € 97,00

Kosten trouwboekje

 • Trouwboekje kunstleer geprint € 32,15
 • Trouwboekje leer geprint € 41,80
 • Trouwboekje kunstleer gekalligrafeerd € 48,00
 • Trouwboekje leer gekalligrafeerd € 57,15
 • Kalligraferen
  • bijschrijven kind(eren) € 10,75

Bijschrijven met kalligrafisch schrift gebeurt door een bureau. Wij sturen uw trouwboekje hiervoor op. Bijschrijven met pen gebeurt aan de balie. Dit is gratis.

Getuige

 • Getuige van de gemeente West Maas en Waal € 45,00 per getuige

Wat heb ik nodig?

 • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

Extra informatie

 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Huwelijksvermogensregels

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.

Heeft u gevonden wat u zocht?