De Waal en de uiterwaarden als waardevol leefgebied waar mens, dier en plant zich thuis voelen.

Samenwerken aan riviernatuur is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat met onder meer provincies, waterschappen, Staatsbosbeheer en lokale betrokkenen.

Voortgang van het project Samenwerken aan riviernatuur

Sinds eind 2016 wordt gewerkt aan een plan voor natuurontwikkeling in de uiterwaarden van Wamel, Dreumel en Heerewaarden. De provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer hebben hierin het voortouw, in nauwe samenwerking met de gemeenten West Maas en Waal en Maasdriel en het waterschap Rivierenland.

Graag informeren wij u als samenwerkende partijen over de verdere voortgang van dit project. We betrekken u als bewoners, eigenaren en gebruikers graag bij de uitwerking. Lees over de voortgang op Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Heeft u gevonden wat u zocht?