De Waal en de uiterwaarden als waardevol leefgebied waar mens, dier en plant zich thuis voelen. Dat is waar provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer samen aan werken. Lees meer over dit project.

Voortgang van dit project 

Sinds eind 2016 wordt gewerkt aan een plan voor natuurontwikkeling in de uiterwaarden van Wamel, Dreumel en Heerewaarden. De provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer hebben hierin het voortouw, in nauwe samenwerking met de gemeenten West Maas en Waal en Maasdriel en het waterschap Rivierenland.

Graag informeren wij u als samenwerkende partijen over de verdere voortgang van dit project. In de komende anderhalf jaar werken we de plannen verder uit. We betrekken u als bewoners, eigenaren en gebruikers bij de uitwerking. Lees de nieuwsbrief op: www.wameldreumelheerewaarden.nl. U kunt zich daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Heeft u gevonden wat u zocht?