Archiefverordening West Maas en Waal 2018 (gewijzigd)(externe link)

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente West Maas en Waal 2004(externe link)

CAR/UWO West Maas en Waal(externe link)
CAR/UWO: rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (335,38 KB)
CAR/UWO: regeling inconveniëntentoelage (121,82 KB)
CAR/UWO: regeling melding vermoeden misstand (263,02 KB)
CAR/UWO: richtlijnen beloningsbeleid (369,22 KB)

Exploitatieverordening gemeente West Maas en Waal 1997(externe link)

Gedragscode Integriteit bestuurders West Maas en Waal 2015 (194,58 KB)

Inspraakverordening(externe link)

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Gemeente West Maas en Waal 2022(externe link)

Rechtspositie burgemeester en wethouders West Maas en Waal 2022(externe link)

Speelautomatenhalverordening West Maas en Waal(externe link)

Verordening Alleenrecht voor het groenonderhoud(externe link)

Verordening op Ambtelijke bijstand 2003(externe link)

Verordening Auditcommissie Gemeente West Maas en Waal(externe link)

Verordening Commissie Bezwaarschriften gemeente West Maas en Waal 2023(externe link)

Verordening Hoorcommissie Ruimtelijke Ordening 2021(externe link)

Verordening Interne en externe klachtenbehandeling gemeente West Maas en Waal 2023(externe link)

Verordening Klankbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad 2018(externe link)

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden (fractievolgers) West Maas en Waal 2022(externe link)

Verordening Vertrouwenscommissie West Maas en Waal 2017(externe link)

Verordening Werkgeverscommissie griffier 2012(externe link)

Verordening Reglement van orde voor de Rondetafelgesprekken van de raad 2020(externe link)

Verordening Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2020(externe link)

Downloadinformatie

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht?