Archiefverordening West Maas en Waal 2018 (gewijzigd)

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente West Maas en Waal 2004

CAR/UWO West Maas en Waal
CAR/UWO: rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (335,38 KB)
CAR/UWO: regeling inconveniëntentoelage (121,82 KB)
CAR/UWO: regeling melding vermoeden misstand (263,02 KB)
CAR/UWO: richtlijnen beloningsbeleid (369,22 KB)

Drank- en horecaverordening 2004

Exploitatieverordening gemeente West Maas en Waal 1997

Gedragscode Integriteit bestuurders West Maas en Waal 2015 (194,58 KB)

Inspraakverordening

Mandaatbesluit (1,74 MB)

Speelautomatenhalverordening West Maas en Waal

Verordening Alleenrecht voor het groenonderhoud

Verordening op Ambtelijke bijstand 2003

Verordening Auditcommissie Gemeente West Maas en Waal

Verordening Commissie Bezwaarschriften gemeente West Maas en Waal 2014

Verordening Hoorcommissie Ruimtelijke Ordening

Verordening Interne en externe klachtenbehandeling gemeente West Maas en Waal

Verordening Klankbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad 2018

Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente West Maas en Waal 2015

Verordening Vertrouwenscommissie West Maas en Waal 2017

Verordening Werkgeverscommissie griffier 2012

Verordening tot 1e wijziging van het reglement van orde voor de rondetafelgesprekken van de raad 2010

Verordening tot 2e wijziging van het reglement van orde voor de rondetafelgesprekken van de raad 2010

Verordening tot 1e wijziging van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2010

Verordening tot 2e wijziging van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2010

Downloadinformatie

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader

Heeft u gevonden wat u zocht?