Algemene subsidieverordening Gemeente West Maas en Waal 2017

Beleid 'Internetwinkels West Maas en Waal'

Beleidskader harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerklink naar pdf bestand (310,93 KB)

Beleidsregel Vestiging eenmanskapperszaak

Inkoop levering en diensten: Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid West Maas en Waal 2016link naar pdf bestand (440,73 KB)
Inkoop levering en diensten: Inkoopvoorwaarden voor leveringen en dienstenlink naar pdf bestand (250,08 KB)
Inkoop levering en diensten: Inkoopvoorwaarden ICTlink naar pdf bestand (128,8 KB)
Inkoop levering en diensten: UAVlink naar pdf bestand (1,89 MB)
Inkoop levering en diensten: Klachtenregeling aanbestedinglink naar pdf bestand (41,4 KB)

Legesverordening (inclusief tarieventabel) 2024

Marktverordening West Maas en Waal 2018

Subsidie: beleidsregel Algemeen subsidies samenleving 2022
Subsidie: beleidsregel Armoede 2023
Subsidie: beleidsregel Cultuur West Maas en Waal 2022
Subsidie: beleidsregel Jeugd (tot 18 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) West Maas en Waal 2022
Subsidie: beleidsregel tegemoetkoming OZB buitensportverenigingen 2022
Subsidie: beleidsregel Verbinding onderwijs en techniek West Maas en Waal 2022

Subsidie: Kadernota minimabeleidlink naar pdf bestand (784,39 KB)

Tarievenverordening voor welzijnsaccommodaties in de gemeente West Maas en Waal 2023

Uitvoeringsprogramma Economische Zaken 2016-2019link naar pdf bestand (1,01 MB)

Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2015-2018link naar pdf bestand (1,41 MB)

Verordening Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2024

Verordening Bijdragen uit het Fonds Recreatie en Toerisme Gemeente West Maas en Waal

Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie (artikel 213 Gemeentewet)

Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212 Gemeentewet)

Verordening Forensenbelasting 2024

Verordening Hondenbelasting 2024

Verordening Lijkbezorgingsrechten 2024
Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2024

Verordening Marktgelden 2024

Verordening onderzoeken doeltreffendheid en doelmatigheid bestuur (artikel 213a Gemeentewet)

Verordening onroerende-zaakbelastingen 2024

Verordening Precariobelasting buizen, kabels, draden of leidingen 2016

Verordening Reclamebelasting Gemeente West Maas en Waal 2018

Verordening rekeningcommissie Gemeente West Maas en Waal

Verordening op de rekenkamercommissie West Maas en Waal

Verordening Rioolheffing 2024

Verordening Stimuleringslening ‘Duurzaamheid’ gemeente West Maas en Waal 2020

Verordening Toeristenbelasting 2024

Verordening Watertoeristenbelasting 2024

Verordening Winkeltijden West Maas en Waal 2013

Downloadinformatie

Bestanden met de extensie .pdflink naar pdf bestand kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader

Heeft u gevonden wat u zocht?