Algemene subsidieverordening Gemeente West Maas en Waal 2017(externe link)

Beleid 'Internetwinkels West Maas en Waal'(externe link)

Beleidskader harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (310,93 KB)

Beleidsregel Vestiging eenmanskapperszaak(externe link)

Compensatieregeling incontinentieluiers en medisch afval gemeente West Maas en Waal 2021(externe link)

Controleverordening gemeente West Maas en Waal(externe link)

Eenmalige energietoeslag 2022(externe link)

Financiële verordening gemeente West Maas en Waal 2017(externe link)

Inkoop levering en diensten: Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid West Maas en Waal 2016 (440,73 KB)
Inkoop levering en diensten: Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten (250,08 KB)
Inkoop levering en diensten: Inkoopvoorwaarden ICT (128,8 KB)
Inkoop levering en diensten: UAV (1,89 MB)
Inkoop levering en diensten: Klachtenregeling aanbesteding (41,4 KB)

Legesverordening (inclusief tarieventabel) 2022(externe link)
ROEB-tabel 2021(externe link)

Marktverordening West Maas en Waal 2018(externe link)

Subsidie: beleidsregel Armoede 2022(externe link)
Subsidie: beleidsregel computer voor gezinnen met kinderen (175,21 KB)
Subsidie: beleidsregel Cultuur West Maas en Waal 2022(externe link)
Subsidie: beleidsregel inrichtingskosten (197,82 KB)
Subsidie: beleidsregel Jeugd (tot 18 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) West Maas en Waal 2022(externe link)
Subsidie: beleidsregel meedoenregeling (133,78 KB)
Subsidie: beleidsregel tegemoetkoming OZB buitensportverenigingen 2022(externe link)
Subsidie: beleidsregel Verbinding onderwijs en techniek West Maas en Waal 2022(externe link)
Subsidie: beleidsregels Maatschappelijke ontwikkeling 2019 (957,17 KB)
Subsidie: Kadernota minimabeleid (784,39 KB)

Tarievenverordening voor welzijnsaccommodaties in de gemeente West Maas en Waal(externe link)

Uitvoeringsprogramma Economische Zaken 2016-2019 (1,01 MB)

Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2015-2018 (1,41 MB)

Verordening Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2022(externe link)

Verordening Bijdragen uit het Fonds Recreatie en Toerisme Gemeente West Maas en Waal(externe link)

Verordening Blijverslening West Maas en Waal 2017(externe link)

Verordening Duurzaamheidslening Gemeente West Maas en Waal 2017(externe link)

Verordening Forensenbelasting 2022(externe link)

Verordening Hondenbelasting 2022(externe link)

Verordening Lijkbezorgingsrechten 2022(externe link)
Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2022(externe link)

Verordening Marktgelden 2022(externe link)

Verordening Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid(externe link)

Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022(externe link)

Verordening Precariobelasting buizen, kabels, draden of leidingen 2016(externe link)

Verordening Reclamebelasting Gemeente West Maas en Waal 2018(externe link)

Verordening rekeningcommissie Gemeente West Maas en Waal(externe link)

Verordening op de rekenkamercommissie West Maas en Waal(externe link)

Verordening Rioolheffing 2022(externe link)

Verordening Stimuleringslening ‘Duurzaamheid’ gemeente West Maas en Waal 2020(externe link)

Verordening Toeristenbelasting 2022(externe link)

Verordening tot 1e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2015(externe link)

Verordening Watertoeristenbelasting 2022(externe link)

Verordening Winkeltijden West Maas en Waal 2013(externe link)

Downloadinformatie

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht?