Algemene subsidieverordening Gemeente West Maas en Waal 2017

Beleid internetwinkels (137,47 KB)

Beleidskader harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (310,93 KB)

Controleverordening gemeente West Maas en Waal

Financiële verordening gemeente West Maas en Waal 2017

Inkoop levering en diensten: Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid West Maas en Waal 2016 (440,73 KB)
Inkoop levering en diensten: Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten (250,08 KB)
Inkoop levering en diensten: Inkoopvoorwaarden ICT (128,8 KB)
Inkoop levering en diensten: UAV (1,89 MB)
Inkoop levering en diensten: Klachtenregeling aanbesteding (41,4 KB)

Legesverordening 2019
Tarieventabel 2019

Marktverordening West Maas en Waal 2018

Subsidie: beleidsregel 75 jaar bevrijding
Subsidie: beleidsregels Maatschappelijke ontwikkeling 2019 (957,17 KB)
Subsidie: beleidsregel armoedebeleid 2016 (82,5 KB)
Subsidie: beleidsregel computer voor gezinnen met kinderen (175,21 KB)
Subsidie: beleidsregel inrichtingskosten (197,82 KB)
Subsidie: beleidsregel meedoenregeling (133,78 KB)
Subsidie: beleidsregel tegemoetkoming OZB buitensportverenigingen (116,63 KB)
Subsidie: Kadernota minimabeleid (784,39 KB)

Tarievenverordening voor welzijnsaccommodaties in de gemeente West Maas en Waal

Uitvoeringsprogramma Economische Zaken 2016-2019 (1,01 MB)

Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2015-2018 (1,41 MB)

Verordening Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019

Verordening Bijdragen uit het Fonds Recreatie en Toerisme Gemeente West Maas en Waal

Verordening Blijverslening West Maas en Waal 2017

Verordening Duurzaamheidslening Gemeente West Maas en Waal 2017

Verordening Forensenbelasting 2019

Verordening Hondenbelasting 2019

Verordening Lijkbezorgingrechten 2019

Verordening Marktgelden 2019

Verordening Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2019

Verordening Precariobelasting buizen, kabels, draden of leidingen 2016

Verordening Reclamebelasting Gemeente West Maas en Waal 2018

Verordening rekeningcommissie Gemeente West Maas en Waal

Verordening op de rekenkamercommissie West Maas en Waal

Verordening Rioolheffing 2019

Verordening Stimuleringslening ‘Duurzaamheid’ gemeente West Maas en Waal 2018

Verordening Toeristenbelasting 2019

Verordening tot 1e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2015

Verordening Watertoeristenbelasting 2019

Verordening Winkeltijden West Maas en Waal 2013

Downloadinformatie

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader

Heeft u gevonden wat u zocht?