Algemene subsidieverordening Gemeente West Maas en Waal 2017

Beleid internetwinkels (137,47 KB)

Beleidskader harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (310,93 KB)

Compensatieregeling incontinentieluiers en medisch afval gemeente West Maas en Waal 2021

Controleverordening gemeente West Maas en Waal

Eenmalige energietoeslag 2022

Financiële verordening gemeente West Maas en Waal 2017

Inkoop levering en diensten: Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid West Maas en Waal 2016 (440,73 KB)
Inkoop levering en diensten: Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten (250,08 KB)
Inkoop levering en diensten: Inkoopvoorwaarden ICT (128,8 KB)
Inkoop levering en diensten: UAV (1,89 MB)
Inkoop levering en diensten: Klachtenregeling aanbesteding (41,4 KB)

Legesverordening (inclusief tarieventabel) 2022
ROEB-tabel 2021

Marktverordening West Maas en Waal 2018

Subsidie: beleidsregel Armoede 2022
Subsidie: beleidsregel computer voor gezinnen met kinderen (175,21 KB)
Subsidie: beleidsregel Cultuur West Maas en Waal 2022
Subsidie: beleidsregel inrichtingskosten (197,82 KB)
Subsidie: beleidsregel Jeugd (tot 18 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) West Maas en Waal 2022
Subsidie: beleidsregel meedoenregeling (133,78 KB)
Subsidie: beleidsregel tegemoetkoming OZB buitensportverenigingen 2022
Subsidie: beleidsregel Verbinding onderwijs en techniek West Maas en Waal 2022
Subsidie: beleidsregels Maatschappelijke ontwikkeling 2019 (957,17 KB)
Subsidie: Kadernota minimabeleid (784,39 KB)

Tarievenverordening voor welzijnsaccommodaties in de gemeente West Maas en Waal

Uitvoeringsprogramma Economische Zaken 2016-2019 (1,01 MB)

Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2015-2018 (1,41 MB)

Verordening Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2022

Verordening Bijdragen uit het Fonds Recreatie en Toerisme Gemeente West Maas en Waal

Verordening Blijverslening West Maas en Waal 2017

Verordening Duurzaamheidslening Gemeente West Maas en Waal 2017

Verordening Forensenbelasting 2022

Verordening Hondenbelasting 2022

Verordening Lijkbezorgingsrechten 2022
Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2022

Verordening Marktgelden 2022

Verordening Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022

Verordening Precariobelasting buizen, kabels, draden of leidingen 2016

Verordening Reclamebelasting Gemeente West Maas en Waal 2018

Verordening rekeningcommissie Gemeente West Maas en Waal

Verordening op de rekenkamercommissie West Maas en Waal

Verordening Rioolheffing 2022

Verordening Stimuleringslening ‘Duurzaamheid’ gemeente West Maas en Waal 2020

Verordening Toeristenbelasting 2022

Verordening tot 1e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2015

Verordening Watertoeristenbelasting 2022

Verordening Winkeltijden West Maas en Waal 2013

Downloadinformatie

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader

Heeft u gevonden wat u zocht?