Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ West Maas en Waal 2018(externe link)

Beleidsregel afwegingskader gebruikelijke hulp Jeugdwet gemeente West Maas en Waal 2023(externe link)

Beleidsregel Behoud en bevordering leefbaarheid en zelfredzaamheid West Maas en Waal 2023(externe link)

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang West Maas en Waal 2021(externe link)

Beleidsregels huishoudelijke ondersteuning 2021(externe link)

Beleidskader minimabeleid 2017-2020 (370,96 KB)

Beleidskader Sociaal domein 'Samen Beter' 2017-2020 (128 KB)

Beleidsregel tegemoetkoming kinderopvang doelgroepouders (245.473 KB)

Compensatie voor Eigen Bijdrage peuteropvang bij deelname aan Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) 2023(externe link)

Compensatieregeling zorgverzekering West Maas en Waal 2023(externe link)

Financiële tegemoetkoming chronisch zieken West Maas en Waal 2023(externe link)

Kadernota cultuur (2017-2020) (71,06 KB)

Maatschappelijke ontwikkeling: beleidsregels (539.405 KB)
Maatschappelijke ontwikkeling: bijlage bij de beleidsregels (236,24 KB)

Maatschappelijke participatie West Maas en Waal 2023(externe link)

Regeling Wmo-adviesraad West Maas en Waal(externe link)

Re-integratieverordening Participatiewet 2017(externe link)

Sport(- en beweeg)regeling West Maas en Waal 2023(externe link)

Subsidieverordening Basisbibliotheek gemeente West Maas en Waal(externe link)

Uitvoering Participatiewet: uitvoeringsregels boete-oplegging (170,47 KB)
Uitvoering Participatiewet: uitvoeringsregels individuele inkomenstoeslag (153,34 KB)
Uitvoering Participatiewet: uitvoeringsregels kostendelersnorm (393,8 KB)
Uitvoering Participatiewet: uitvoeringsregels loonkostensubsidie (196,33 KB)
Uitvoering Participatiewet: uitvoeringsrichtlijn flexibele uitvoering bij tijdelijk werk (62,87 KB)

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet 2015(externe link)

Verordening cliëntenparticipatie Werkzaak Rivierenland 2016(externe link)

Verordening Individuele Inkomenstoeslag West Maas en Waal 2017(externe link)

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015(externe link)

Verordening Inrichting antidiscriminatievoorziening(externe link)

Verordening Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning 2020(externe link)
Nadere regels Jeugdhulp West Maas en Waal 2022(externe link)
Nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning 2022 gemeente West Maas en Waal(externe link)
Geïndexeerde prijzen - Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015-2023

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk West Maas en Waal(externe link)

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet West Maas en Waal 2017(externe link)

Verordening tegenprestatie Participatiewet West Maas en Waal 2016(externe link)

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015(externe link)

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning(externe link)

Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening(externe link)

Verordening Wet inburgering 2010(externe link)

Downloadinformatie

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht?