Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ West Maas en Waal 2018(externe link)

Beleidsregel afwegingskader gebruikelijke hulp Jeugdwet gemeente West Maas en Waal 2023(externe link)

Beleidsregel Behoud en bevordering leefbaarheid en zelfredzaamheid West Maas en Waal 2023(externe link)

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag West Maas en Waal 2023(externe link)

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang West Maas en Waal 2021(externe link)

Beleidsregels huishoudelijke ondersteuning 2021(externe link)

Beleidsregels lokaal minimabeleid 2024(externe link)

Beleidskader minimabeleid 2017-2020link naar pdf bestand (370,96 KB)

Beleidskader Sociaal domein 'Samen Beter' 2017-2020link naar pdf bestand (128 KB)

Beleidsregel tegemoetkoming kinderopvang doelgroepouderslink naar pdf bestand (245.473 KB)

Kadernota cultuur (2017-2020)link naar pdf bestand (71,06 KB)

Maatschappelijke ontwikkeling: beleidsregelslink naar pdf bestand (539.405 KB)
Maatschappelijke ontwikkeling: bijlage bij de beleidsregelslink naar pdf bestand (236,24 KB)

Regeling Wmo-adviesraad West Maas en Waal(externe link)

Re-integratieverordening Participatiewet 2023(externe link)

Subsidieverordening Basisbibliotheek gemeente West Maas en Waal(externe link)

Uitvoering Participatiewet: uitvoeringsregels boete-oplegginglink naar pdf bestand (170,47 KB)
Uitvoering Participatiewet: uitvoeringsregels individuele inkomenstoeslaglink naar pdf bestand (153,34 KB)
Uitvoering Participatiewet: uitvoeringsregels kostendelersnormlink naar pdf bestand (393,8 KB)
Uitvoering Participatiewet: uitvoeringsregels loonkostensubsidielink naar pdf bestand (196,33 KB)
Uitvoering Participatiewet: uitvoeringsrichtlijn flexibele uitvoering bij tijdelijk werklink naar pdf bestand (62,87 KB)

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet 2015(externe link)

Verordening cliëntenparticipatie Werkzaak Rivierenland 2016(externe link)

Verordening Individuele Inkomenstoeslag West Maas en Waal 2017(externe link)

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015(externe link)

Verordening Inrichting antidiscriminatievoorziening(externe link)

Verordening Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning 2020(externe link)
Nadere regels Jeugdhulp West Maas en Waal 2022(externe link)
Nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning 2022 gemeente West Maas en Waal(externe link)
Geïndexeerde prijzen - Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015-2023

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet West Maas en Waal 2017(externe link)

Verordening tegenprestatie Participatiewet West Maas en Waal 2016(externe link)

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015(externe link)

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning(externe link)

Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening(externe link)

Verordening Wet inburgering 2010(externe link)

Downloadinformatie

Bestanden met de extensie .pdflink naar pdf bestand kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht?