Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ West Maas en Waal 2018

Beleidskader minimabeleid 2017-2020 (370,96 KB)

Beleidskader Sociaal domein 'Samen Beter' 2017-2020 (128 KB)

Beleidsregel tegemoetkoming kinderopvang doelgroepouders (245.473 KB)

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang West Maas en Waal 2021

Beleidsregels huishoudelijke ondersteuning 2021

Compensatie voor Eigen Bijdrage peuteropvang bij deelname aan Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) 2022

Kadernota cultuur (2017-2020) (71,06 KB)

Maatschappelijke ondersteuning: besluit 2007 (76,48 KB)
Maatschappelijke ondersteuning: nadere regels (238,67 KB)

Maatschappelijke ontwikkeling: beleidsregels (539.405 KB)
Maatschappelijke ontwikkeling: bijlage bij de beleidsregels (236,24 KB)

Regeling Wmo-adviesraad West Maas en Waal

Re-integratieverordening Participatiewet 2017

Subsidieverordening Basisbibliotheek gemeente West Maas en Waal

Uitvoering Participatiewet: uitvoeringsregels boete-oplegging (170,47 KB)
Uitvoering Participatiewet: uitvoeringsregels individuele inkomenstoeslag (153,34 KB)
Uitvoering Participatiewet: uitvoeringsregels kostendelersnorm (393,8 KB)
Uitvoering Participatiewet: uitvoeringsregels loonkostensubsidie (196,33 KB)
Uitvoering Participatiewet: uitvoeringsrichtlijn flexibele uitvoering bij tijdelijk werk (62,87 KB)

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet 2015

Verordening cliëntenparticipatie Werkzaak Rivierenland 2016

Verordening Individuele Inkomenstoeslag West Maas en Waal 2017

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015

Verordening Inrichting antidiscriminatievoorziening

Verordening Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning 2020

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk West Maas en Waal

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet West Maas en Waal 2017

Verordening tegenprestatie Participatiewet West Maas en Waal 2016

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening

Verordening Wet inburgering 2010

Werk en inkomen: Lokaal handhavingsbeleid (228,78 KB)

Downloadinformatie

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader

Heeft u gevonden wat u zocht?