Wat moet ik doen?

  • U neemt contact op met VraagWijzer via 0487 790 790.
  • U kunt ook mailen naar info@vraagwijzerwmw.nl. U stelt in uw mail uw vraag. Als dat nodig is, geeft u extra uitleg.
  • Een consulent van VraagWijzer maakt met u een afspraak voor een gesprek bij u thuis. Daarin wordt met u uw vraag verder besproken en samen met u gezocht naar een mogelijke oplossing.
  • U ontvangt hiervan een verslag (persoonlijk ondersteuningsplan). U ondertekent het verslag en zet er eventueel opmerkingen bij. Dan stuurt u het verslag terug naar VraagWijzer.

Is in het verslag aangegeven dat de gemeente voor de oplossing moet zorgen? Of heeft u aangegeven dat u het niet eens bent met de oplossing die in het verslag staat en vindt u dat de gemeente een oplossing voor uw probleem moet bieden?

Dan heeft u met het terugsturen van het verslag hiervoor meteen een aanvraag ingediend.

Hoe lang duurt het?

Nadat u zich heeft gemeld bij VraagWijzer moet het totale onderzoek in 6 weken zijn afgerond. Na terugontvangst van het verslag, met de daarin opgenomen aanvraag voor een gemeentelijke oplossing, ontvangt u binnen 2 weken bericht of u hiervoor in aanmerking komt.

Extra informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

Heeft u gevonden wat u zocht?