Vindplaatsen laaggeletterdheid

Om mee te kunnen doen in onze samenleving zijn lezen, schrijven en omgaan met de computer heel belangrijk. Laaggeletterden hebben hier moeite mee. Het vinden van een baan, het volgen van het nieuws en contact houden met familie en vrienden is bijvoorbeeld moeilijker.

Onderzoek laat zien dat in onze gemeente zo’n 10% van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd is. De gemeente West Maas en Waal wil deze inwoners graag helpen. Dat is moeilijk, want zij kunnen hun laaggeletterdheid goed verbergen. Vaak schamen zij zich.

In de regio Rivierenland is in 2018 het Taalakkoordlink naar pdf bestand gesloten. In het Taalakkoord staat dat de gemeente West Maas en Waal in kaart wil brengen wat er gedaan wordt om laaggeletterdheid te herkennen, bespreekbaar te maken en om laaggeletterde inwoners te helpen. Daarom wil de gemeente West Maas en Waal in contact komen met zo veel mogelijk vindplaatsen en hun activiteiten in kaart te brengen.

Een vindplaats is een plaats waar laaggeletterdheid herkend kan worden, bijvoorbeeld aan een balie of bij een (intake)gesprek. Een vindplaats is dan ook een plaats om laaggeletterden te helpen.

Helpen kan op twee manieren. Eén manier is actief. U voert een gesprek met de persoon om te kijken of zij hulp willen. En u kunt hen doorsturen, bijvoorbeeld naar het Digi-taalhuis West Maas en Waal.

Een andere manier is door aandacht te geven aan bijvoorbeeld Gelderland Geletterd: "Beter lezen en schrijven? Daar heb je recht op!" Dat kan door posters op te hangen en folders neer te leggen. Bij beide manieren helpen wij u graag, zodat we samen zoveel mogelijk inwoners helpen.

Wij hebben voor u een vragenlijstlink naar bestand gemaakt. Hiermee kunnen we bepalen of u een vindplaats bent. Ook kunnen we zo in kaart te brengen wat er al voor onze laaggeletterde inwoners wordt gedaan. De vragenlijst geeft u ook de mogelijkheid meer informatie te krijgen over verschillende onderwerpen.

Ook als u (nog) geen vindplaats bent, doet u misschien al iets om laaggeletterden te helpen. Bijvoorbeeld doordat u uw brieven in makkelijk Nederlands schrijft. Ook dit willen wij graag in kaart brengen. En als het nodig is ondersteunen.

Daarom vragen wij u, ook wanneer u (nog) geen vindplaats bent, de vragenlijst in te vullen.