Visie (vrijetijds)economie

Hoe zorgen we voor een economisch vitale en toekomstbestendige gemeente? Welke keuzes maken we daarbij? En hoe gaan we dit met elkaar bereiken? Met input van onze lokale ondernemers werken we aan een nieuwe visie (vrijetijds)economie.

Vragenlijst en thema-sessies

Input van lokale ondernemers vinden wij belangrijk. We hebben lokale ondernemers daarom input gevraagd:

  • De eerste stap was een online vragenlijst over het huidige en toekomstige ondernemersklimaat.
  • Daarna organiseerden we een verdiepende thema-sessie over de thema's uit de vragenlijst. De resultaten van de vragenlijst zijn verwerkt in een overzicht dat u onderaan deze pagina vindt. 

Ook de raad is in een vroeg stadium betrokken met 2 thema-avonden.

Eerst uitgangspunten vaststellen

Tijdens de laatste sessie met de raad is besloten om eerst de uitgangspunten voor de visie (vrijetijds)economie vast te stellen. Daarna gaan we aan de slag met de visie en het uitvoeringsprogramma. In het uitvoeringsprogramma staan keuzes, acties en middelen om de doelen uit de visie te bereiken. Naar verwachting neemt de raad in oktober 2023 een besluit over de uitgangspunten.

Tijdens het opstellen van de visie zoeken we opnieuw afstemming met lokale ondernemers in een klankbordgroep. Een aantal ondernemers heeft zich hiervoor aangemeld. Zodra de visie en het uitvoeringsprogramma klaar zijn, neemt de raad hierover een definitief besluit.

Te downloaden bestanden:

Heeft u gevonden wat u zocht?