Wethouder Ans Mol

Hoe zorgen we voor een economisch vitale en toekomstbestendige gemeente? Welke keuzes maken we daarbij? En hoe gaan we dit met elkaar bereiken? Heeft u daar ideeën bij? Uw mening als ondernemer hierover vinden wij erg belangrijk. De input gebruiken we voor een nieuwe visie (vrijetijds)economie waarmee we de komende jaren vooruit kunnen. 

Visie met uitvoeringsprogramma

De huidige visie (2016) en visie vrijetijdseconomie (2015) zijn verouderd. Zoals u weet is er op economisch vlak de laatste jaren ontzettend veel veranderd. Daarnaast wordt vrije tijd als economische factor steeds belangrijker. Daarom kiezen we voor een nieuwe gecombineerde visie (vrijetijds)economie. In een apart uitvoeringsprogramma zetten we de keuzes, acties en middelen om de doelen uit de visie te bereiken. 

Vragenlijst en thema-sessies

De eerste stap is een vragenlijst. Het invullen kost zo’n 5 minuten. Hierin vragen wij uw mening over het huidige en toekomstige ondernemersklimaat. Dit geeft een goed algemeen beeld.

Bij de volgende stap gaan we in een fysieke thema-sessie op 28 februari dieper in op een aantal thema’s. Wilt u meedoen? Dan kunt u dat aan het eind van de vragenlijst of hieronder via het aanmeldformulier aangeven.

Aanmelden thema-sessie

Samen met u zetten we in op een vitaal en toekomstbestendig ondernemersklimaat.
Alvast hartelijk bedankt voor uw mening en tijd! 

Ans Mol
Wethouder Economie

Invullen vragenlijst Visie (vrijetijds)economie