De gemeente West Maas en Waal is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan, deze zo actueel en juist mogelijk te houden. Mocht u op deze site een document of pagina tegenkomen, waarvan u denkt dat deze niet juist is of verouderd is, dan stellen wij uw reactie zeer op prijs. U kunt reageren per e-mail naar webredactie@westmaasenwaal.nl, maar u kunt natuurlijk ook bellen met 14 0487.

Verwijzingen

Het auteursrecht van informatie die via hyperlinks naar websites buiten Westmaasenwaal.nl toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s, Zo ook de verantwoordelijkheid voor juistheid en volledigheid van die informatie.

Privacy

De gemeente West Maas en Waal hecht waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoeker van deze website. Zij draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die wordt verschaft via webformulieren, vertrouwelijk en conform de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.
Bezoek aan onze website kan geheel anoniem plaatsvinden. Wij willen wél graag inzicht hebben in het bezoekersgedrag, zodat wij onze website daarop kunnen aanpassen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het tijdstip waarop u onze site bezoekt en welke pagina’s. Deze gegevens worden volledig anoniem verzameld.

Copyright

Informatie, beeldmerken, logo’s en fotomateriaal op deze site is conform het bepaalde in de
Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) her te gebruiken en beschikbaar.

Mail en vrijwaring

De informatie opgenomen in het e-mailbericht inclusief bijlagen kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en degene die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 

Aan de inhoud van het e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer u het e-mailbericht abusievelijk hebt ontvangen, wijzen wij u erop dat het u wettelijk niet is toegestaan om de inhoud van het e-mailbericht openbaar te maken, te gebruiken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of de inhoud van het e-mailbericht aan derden te verstrekken. U wordt verzocht contact op te nemen met de afzender en het e-mailbericht inclusief bijlagen te vernietigen. 

De gemeente West Maas en Waal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Heeft u gevonden wat u zocht?