Vroegsignalering

Wat is vroegsignalering?

Betaalt u, als inwoner, belangrijke vaste lasten niet?
Dan probeert de energie- of waterleverancier, zorgverzekeraar of verhuurder ervoor te zorgen dat u de rekening toch nog betaalt.

Reageert u niet op betaalherinneringen en pogingen om contact te krijgen?
Dan zijn de vijf grote vaste lasten partners verplicht dit te melden aan de gemeente. Het gaat dan om huur, gas, water, licht en zorgverzekering. Dat gebeurt wanneer u een betalingsachterstand van meer dan 30 dagen heeft.

De gemeente moet actie ondernemen als we zo'n signaal ontvangen. Hierbij werken we samen met Verder (voorheen PLANgroep).

Hoe werkt vroegsignalering?

Verder zoekt – namens ons - contact met u, bijvoorbeeld per telefoon, brief/e-mail of met een huisbezoek. Het doel van dit contact is om samen te bespreken of er hulp nodig is en welke hulp het beste past. Dit aanbod is altijd vrijwillig, gratis en vrijblijvend. Zij gaan graag met u in gesprek. Ze kijken naar de oorzaak van de betalingsachterstand en denken mee over een oplossing.

De ondersteuning is vrijwillig. Hulp kan een eenmalig advies zijn, maar ook een schuldhulpverlenings- en/of zorgtraject. Zij zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt. Het doel is om u te helpen. Wilt u hier geen gebruik van maken? Geef dit aan wanneer wij contact met u opnemen.

Hoe kan ik hulp krijgen bij geldproblemen?

Veel mensen voelen zich schuldig of schamen zich als ze schulden hebben. Maar weet u dat dit veel vaker voorkomt dan u misschien denkt? Iedereen kan in de schulden raken. Door tegenslagen als werkeloosheid, ziekte of een scheiding kunnen mensen in de problemen komen.

Heeft u zorgen om uw financiële situatie? Moeite om alle rekeningen op tijd te betalen? Het begint met hulp zoeken. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de organisatie die u de rekening heeft gestuurd. Misschien kunt u een betalingsregeling afspreken. 

Voor informatie en vragen over geldzaken en schulden kunt u terecht bij VraagWijzer West Maas en Waal:

Van Heemstraweg 50
6658 KH  Beneden-Leeuwen
0487 790 790
info@vraagwijzerwmw.nl
www.westmaasenwaal.nl/VraagWijzer

Openingstijden:

  • maandag, woensdag en vrijdag: 09.00-12.30 uur
  • dinsdag en donderdag: 09.00-12.30 uur en 13.00-16.00 uur

Voor hulp bij de administratie van uw geldzaken kunt u ook terecht bij Welzijnsorganisatie Sociom.

Waarom vroegsignalering?

Veel mensen met geldproblemen melden zich niet of pas heel laat. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld schaamte. Dat is nergens voor nodig en zorgt er helaas vaak voor dat problemen groter worden.

Uit landelijke cijfers blijkt dat 1 op de 5 huishoudens kans heeft op risicovolle of problematische schulden. Door op tijd in gesprek te gaan kunnen grote problemen voorkomen worden. Natuurlijk geldproblemen. Maar ook problemen die door geldzorgen vaak ontstaan. Denk aan stress, spanningen thuis en lichamelijke klachten veroorzaakt door stress.

Hoe zit het met mijn privacy?

Vroegsignalering is sinds 1 januari 2021 verplicht voor gemeenten. Er zijn landelijk afspraken gemaakt met de betrokken organisaties. Deze zijn in een overeenkomst opgenomen. Ook wij als de vaste lastenpartners moeten zich hier aan houden.
De vaste lasten partners geven betalingsachterstanden door in een beveiligde databank. Wij krijgen hier een melding van. Dat gebeurt op een veilige manier. Alleen noodzakelijke gegevens worden gedeeld. Verder neemt contact met u op. Alleen deze hulpverleners krijgen uw persoonsgegevens.

Wat als ik niet mee wil doen en/of mijn gegevens niet wil delen?

Wilt u niet dat uw gegevens gedeeld worden? Geef dat dan aan bij uw woningcorporatie, het energiebedrijf en/of de zorgverzekeraar. Op het moment dat hulp vanuit vroegsignalering wordt aangeboden kunt u dit accepteren of weigeren. Geef dit aan wanneer Verder contact met u opneemt. Ook kunt u dan wel of geen toestemming geven om uw gegevens te gebruiken.

Heeft u gevonden wat u zocht?